11 episodes

Visma Veilederen utgir VeilederenPOD'en med aktuelt stoff.
Visma Veilederen lages av Visma SmartSkill AS

VeilederPO‪D‬ Visma SmartSkill

  • Utdannelse
  • 5.0 • 1 Rating

Visma Veilederen utgir VeilederenPOD'en med aktuelt stoff.
Visma Veilederen lages av Visma SmartSkill AS

  Intro Veilederpodden

  Intro Veilederpodden

  DD014-R1A(Intro Veilederpodden)

  • 1 min
  Sykdom i forbindelse med ferie

  Sykdom i forbindelse med ferie

  DD011-R1A(Sykdom i forbindelse med ferie)

  • 25 min
  Tilkallingsvikarers rettigheter

  Tilkallingsvikarers rettigheter

  DD010-R1A(Tilkallingsvikarers rettigheter)

  • 32 min
  Familieråd 0-100

  Familieråd 0-100

  DD008-R1A(Familieråd 0-100)
  FORMÅL
  Podkasten skal gi inspirasjon til å spre familierådsmodellen til sektorer utenfor barnevernet.

  MÅLGRUPPE
  Målgruppen for podkasten er ledere og ansatte i norske kommuner som arbeider innen helse- og omsorgstjenestene, oppvekstsektoren og barneverntjenesten.

  INNHOLD
  Familieråd er en mye brukt metode i barnevernsaker. I denne podkasten får vi høre hvordan Horten kommune bruker modellen også i andre sektorer, og overfor mennesker i alle aldre. I stedet for det vanlige utgangspunktet om at eksperter skal hjelpe folk, snur modellen fokuset til hva ressursene i familie- og nettverk kan hjelpe med.

  NØKKELORD
  Familieråd, brukermedvirkning, nettverksråd, barn, voksne, familie, nettverk
  Visma, SmartSkill, Veilederen

  DELTAGERE
  Programleder: Eirik Saltnes
  I studio: Hanne Espelund og Ingun S. Grønset

  • 23 min
  Familieråd i barnevernet

  Familieråd i barnevernet

  DD007-R1A(Familieråd i barnevernet)

  FORMÅL
  Podkasten skal gi lytteren nyttige og inspirerende erfaringer fra bruk av Familieråd i barnevernsaker i Horten og Halden kommune.

  MÅLGRUPPE
  Målgruppen for podkasten er ledere og ansatte i barneverntjenester.

  INNHOLD
  Familieråd er brukermedvirkning i praksis. Å bruke denne arbeidsmodellen bidrar til å oppfylle mange krav og intensjoner i barnevernloven. Selv om bruken av familieråd øker, er det fortsatt et stort potensiale for økt bruk.

  NØKKELORD
  Familieråd, brukermedvirkning, barnevern, koordinator, nettverk, familie, slekt, barn, Visma, SmartSkill, Veilederen

  DELTAGERE
  Programleder: Eirik Saltnes
  I studio: Hanne Espelund og Ingun S. Grønset

  • 25 min
  Hjelpeturnus

  Hjelpeturnus

  DD006-R1A(Hjelpeturnus)

  FORMÅL
  Formålet med podcasten er å styrke kompetansen ved utarbeidelse av hjelpeturnus.

  MÅLGRUPPE
  Målgruppen for podcasten er i hovedsak ledere, men vil være nyttig for tillitsvalgte og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

  INNHOLD
  Når det skal lages en hjelpeturnus er det flere lover og regler som må følges. Vi snakker om prosess, arbeidsgiverpolitikk og tar for oss ofte spurte spørsmål, samt viktigheten av god opplæring av ledere.

  NØKKELORD
  Hjelpeturnus, høytid, sommer, arbeidsgiverpolitikk, opplæring, jul, påske, sommer, F3, Visma, Smartskill, Veilederen

  DELTAGERE
  Programleder: Hilde Ranum
  I studio: Torill Schlechter

  • 17 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Utdannelse

Listeners Also Subscribed To