25 episodes

Visma Veilederen utgir VeilederenPOD'en med aktuelt stoff.
Visma Veilederen lages av Visma SmartSkill AS

VeilederPOD Visma SmartSkill

  • Utdannelse
  • 5.0 • 1 Rating

Visma Veilederen utgir VeilederenPOD'en med aktuelt stoff.
Visma Veilederen lages av Visma SmartSkill AS

  Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

  Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

  ".. Og medarbeiderne mine bare blomstrer" Ja, det sier prosjektleder for årsturnus i Sarpsborg, Barbro Kingsrød. En kommune der ca 700 ansatte i helse -og omsorgstjenesten nå jobber årsturnus. I denne sendingen får vi blant annet høre om hva som er kriterier for å lykkes med årsturnus, og hvilke skjær i sjøen de har støtt på underveis.

  DD031 - Årsturnus får medarbeiderne til å blomstre

  • 32 min
  Hvordan tilrettelegge miljøet rundt personer med demens?

  Hvordan tilrettelegge miljøet rundt personer med demens?

  Vi lever lenger i dag enn tidligere. Andelen eldre mennesker øker, og det betyr at det også blir flere som lever med demenssykdom blant oss. Tilsynsrapporter fra Sivilombudet viser at demente ofte blir satt på medisiner for å roe problemadferd. Personer med demens har rett til et verdig liv, akkurat som alle andre. På sykehjemmet i Råde har de gjennom flere år lykkes godt med å redusere medisinbruk til personer med demens gjennom aktivt miljøterapeutisk arbeid. Dette arbeidet har vekket internasjonal interesse, og i denne podkasten får du høre mer om hva de har gjort.

  Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2011 Spesialnummer om atferdsanalytiske tiltak for personer med demens. http://www.nta.atferd.no/journalissue.aspx?IdDocument=254

  Helse og omsorgsdepartementet: Demensplan 2025
  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2025/id2788070/

  • 51 min
  Kan bestemmelsen om skjerpet aktivitetsplikt brukes til å gjøre barnehagen bedre for barn og voksne?

  Kan bestemmelsen om skjerpet aktivitetsplikt brukes til å gjøre barnehagen bedre for barn og voksne?

  Juss + pedagogikk = sant. 1. januar 2021 fikk barna i barnehagen en lovfestet rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Barnehageloven kapittel 8 pålegger alle som jobber i barnehagen en plikt til å gripe inn når et barn utsettes for krenkelser. Og det som kanskje er spesielt vanskelig, er at de ansatte har fått en skjerpet aktivitetsplikt til å si fra dersom en kollega eller styreren utsetter barn for krenkelser. Hva er en krenkelse?

  I denne episoden får vi besøk av Linda Hovden og Tilla Lund Minge, som begge har lang erfaring fra barnehagehverdagen. De har reflektert mye over hva krenkelser er, og kanskje spesielt hvordan de voksne skal unngå krenkende atferd overfor barna i barnehagen.

  • 38 min
  Hvilken plass har jussen i barnevernet?

  Hvilken plass har jussen i barnevernet?

  De ansatte i barnevernet må ta avgjørelser som er mest mulig riktige og forutsigbare. Avgjørelsene skal ha grunnlag i lover og regler, ikke i tjenestens eller kontaktpersonens egne oppfatninger. Barneverntjenesten og den enkelte kontaktperson skal opptre på en betryggende og tillitsvekkende måte.

  Hvis du, eller noen du er glad i, blir utsatt for feil saksbehandling og feil lovforståelse, så kan det få store konsekvenser. I denne episoden skal vi snakke om hvilken plass jussen har i barnevernet.
  1367_01-DD025-A(Hvilken plass har jussen i barnevernet)

  • 30 min
  Hvilken plass har jussen i skolen?

  Hvilken plass har jussen i skolen?

  Skolens hovedoppgave er naturlig nok opplæring av elever, og alle forstår at god pedagogisk kompetanse er viktig. Men at det også er viktig med juridisk kompetanse, både hos de som tar avgjørelser som gjelder elevene og de som jobber direkte med elevene, det er det ikke alle som er like bevisst på.

  Feil i saksbehandling og feil lovforståelse kan få store konsekvenser for den enkelte elev. I denne episoden får du høre erfaringene til noen av de som er tett på denne hverdagen.


  (1367_01-DD023-A(Hvilken plass har jussen i skolen))

  • 42 min
  Hør hvordan Trysil jobber systematisk med kartlegging og opplæring

  Hør hvordan Trysil jobber systematisk med kartlegging og opplæring

  Hvordan kan en organisasjon bli god til å kartlegge risikoområder og systematisk opplæring av ansatte? Og hvilken betydning har ledelse for å få dette til? I Trysil kommune er det flere som jobber målrettet for å bli gode på systematisk opplæring og kvalitetsarbeid.

  • 33 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Utdannelse

Anniken Binz
Heart Mentality
Psykolog Sondre Risholm Liverød
Karriereveileder Elaine Bloom MSc
UROskolen
Senter for livslang læring

You Might Also Like