33 min

Verdipanelet Verdibørsen

    • Religion og spiritualitet

Etikk og nyheter:
Sinne i NAV-skandalen. I fjor høst snakket man om klassejustis og overklasseideologi. Typisk med så sterke ord når man mener at den «lille mann» er blitt tråkket på?
Tvang og vaksine: Hvor mye skal vi kunne bestemme over oss selv?
Klimastreikende ungdom får ikke gyldig fravær. Bør de egentlig bare være glade for det?
Med Asle Toje, Kjersti Thorbjørnsrud og Lars Kolbeinstveit

Etikk og nyheter:
Sinne i NAV-skandalen. I fjor høst snakket man om klassejustis og overklasseideologi. Typisk med så sterke ord når man mener at den «lille mann» er blitt tråkket på?
Tvang og vaksine: Hvor mye skal vi kunne bestemme over oss selv?
Klimastreikende ungdom får ikke gyldig fravær. Bør de egentlig bare være glade for det?
Med Asle Toje, Kjersti Thorbjørnsrud og Lars Kolbeinstveit

33 min

Top Podcasts In Religion og spiritualitet

More by NRK