10 episodes

Velkomen til Vestlandsbonden, ein podkast frå Norsk Landbruksrådgiving Vest. Me serverer ulike landbruksfaglege emne, gode råd, samtalar, reportasjar, ja til og med litt HMS.
Som programleiarar vil du møte Helena Elvatun og Kolbjørn Taklo, begge til dagleg rådgjevarar i NLR Vest. 
NLR Vest tilbyr rådgjeving innan jord- og plantekultur, bygningsplanlegging, HMS, økonomi og maskinteknikk. Som medlem får du redusert pris på ulike kurs som me arrangerer, t.d. HMS-kurs, plantevernkurs, og sertifisering i brannsikring ved varme arbeid.
Podkasten er utvikla med støtte frå Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Vestlandsbonden, ein NLR Vest-podkast NLR Vest

  • Nature
  • 4.3 • 3 Ratings

Velkomen til Vestlandsbonden, ein podkast frå Norsk Landbruksrådgiving Vest. Me serverer ulike landbruksfaglege emne, gode råd, samtalar, reportasjar, ja til og med litt HMS.
Som programleiarar vil du møte Helena Elvatun og Kolbjørn Taklo, begge til dagleg rådgjevarar i NLR Vest. 
NLR Vest tilbyr rådgjeving innan jord- og plantekultur, bygningsplanlegging, HMS, økonomi og maskinteknikk. Som medlem får du redusert pris på ulike kurs som me arrangerer, t.d. HMS-kurs, plantevernkurs, og sertifisering i brannsikring ved varme arbeid.
Podkasten er utvikla med støtte frå Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  Hjelp – vi har fått oss gard, del 2

  Hjelp – vi har fått oss gard, del 2

  I forrige del av "Hjelp - vi har fått oss gard" snakka vi om bygningsrådgjeving på garden og støtte til finansiering av landbruksbygg. Viss du skal bygge må du sjølvsagt vite kva du skal bygge, utifrå kva produksjon det er naturleg og fornuftig å satse på når det gjeld din gard. Og ikkje minst lønsemda og må ein vite noko om.
  Då må vi snakke om økonomi og planlegging, og det er tema for dagens podkast.
  Me har tatt ein prat med Arve Arstein, økonomirådgjevar i NLR Vest og utarbeider kvart år mange driftsplanar for bønder i Vestland. Og Per Inge Indrebø som driv gard med kjøtproduksjon på storfe i Sandalen i Jølster. Han har bygt ny ammekufjøs i tilknyting til eldre båsfjøs på garden.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 27 min
  Våronn

  Våronn

  I denne episoden har me tatt ein prat med kollegane våre Dag Arne, Lise og Mari, om våronna. 
  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 29 min
  Hjelp – vi har fått oss gard!

  Hjelp – vi har fått oss gard!

  Kva skal vi drive med på garden? Skal den vere buplass med nogo attåt, eller arbeidsplass og hovudinntektskjelde. Skal vi halde fram produksjon som dei før oss, eller tenke nytt? Kva kan vi produsere på vår gard, og kva spør marknaden etter? Kva skal vi prioritere, bustadhus eller driftsbygning? Maskiner? Reiskap? Mange spørsmål – vi skal prøve å finne svar på nokre av dei. 
  I denne episoden av podkasten Vestlandsbonden snakkar vi med bygningsplanleggar i NLR Vest, Hans Emil Dale om viktige vurderingar omkring bygningsmassen på garden, og kva rådgjeving NLR har for dette. Vi snakkar og med og finansieringsrådgjevar May Britt Otterlei i Innovasjon Norge om ulike stønadsordningar til landbruket, særleg knytt til ein oppstartsfase. 
  Og sjølvsagt må Kolbjørn snakke litt HMS…..  

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 30 min
  Vestlandsmyra

  Vestlandsmyra

  Det er det stor usikkerheit om klimagassutsleppa frå dyrka myr og ein finn lite datagrunnlag frå Norge. Idag bruker ein standardtall frå IPCC (FN`s klimapanel) i klimagassregnskapet. Me har tatt ein prat med Synnøve Rivedal frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) om vestlandsmyra. 
  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 24 min
  Biogass med Tord Araldsen og Mari Aker

  Biogass med Tord Araldsen og Mari Aker

  I denne episoden tar me for oss biogass. Kva er biogass? Og vil det bidra til å nå landbrukets klimamål for 2030? Med oss har me Tord Araldsen som har vore prosjektleiar i forprosjektet Voss biogass og Mari Aker som har arbeidd mykje med biogjødsel i NLR Vest.
  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 25 min
  Kretsløptolken med Bart Van Gool

  Kretsløptolken med Bart Van Gool

  Kretsløptolken er eit verktøy som syner utnyttingsgraden av fosfor, nitrogen og klimagassutsleppa på garden frå jord til mjølk. Programmet er henta frå Nederland, der det i dag blir nytta av mjølkebønder. I Noreg vart det fyrst teke i bruk av Bart van Gool i tidlegare NLR Hordaland.
  Programledar er Helena Elvatun.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 28 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Nature