71 episodes

I podcasten ”Vett og vitenskap” er målet å bedrive folkeopplysning om ideer og vitenskap. Utgangspunktet vil gjerne være populærvitenskapelige bøker som omhandler natur eller samfunn hvor forfatteren og jeg diskuterer tematikken. Og målet her er ikke å vinne debatten, heller å bruke diskusjon som et middel til å klargjøre temaer for oss selv og lytterne.

Vett og vitenskap - med Gaute Einevoll Gaute Einevoll

  • Science
  • 4.7 • 131 Ratings

I podcasten ”Vett og vitenskap” er målet å bedrive folkeopplysning om ideer og vitenskap. Utgangspunktet vil gjerne være populærvitenskapelige bøker som omhandler natur eller samfunn hvor forfatteren og jeg diskuterer tematikken. Og målet her er ikke å vinne debatten, heller å bruke diskusjon som et middel til å klargjøre temaer for oss selv og lytterne.

  Om å leve med demens – med Ingebrigt Steen Jensen

  Om å leve med demens – med Ingebrigt Steen Jensen

  Demens er en av våre folkesykdommer, mer enn hundre tusen nordmenn har sykdommen. 
  Tradisjonelt har sykdommen fått lite oppmerksomhet, delvis fordi den helt urettmessig har vært skambelagt og folk har kvidd seg for å stå frem med sykdommen.
  Men det var før dagens gjest fikk diagnosen. Han gav ut boken «Før jeg forsvinner» i høst og har siden vært høyt og lavt i media for å snakke om at det kan være mulig å leve et godt liv også med Alzheimers sykdom. 

  • 2 hrs 15 min
  Om fossiler - med Lene Liebe Delsett

  Om fossiler - med Lene Liebe Delsett

  Mer enn 99% av alle dyrearter som har eksistert, er utdødd. For å lære om disse må vi studere fossiler, forsteinede avtrykk av dyr.
  De eldste fossiler av bakterier er nesten like gamle som livet selv, 3.5 milliarder år. Dagens gjest har gravd ut gigantiske fiskeøgler som levde for 150 millioner år siden.
  Vi diskuterer hvordan fossiler dannes, hvordan fossilforskere (paleontologer) arbeider i felt og i laboratoriet, og hva fossiler har lært oss om menneskets opphav.

  • 1 hr 53 min
  Om rasjonalitet og kritisk tenkning – med Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad - #69

  Om rasjonalitet og kritisk tenkning – med Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad - #69

  De fleste av oss synes at vi selv er rasjonelle, mens vi gjerne tviler på rasjonaliteten til de vi er uenige med.
  Evne til kritisk tenkning inngår i det å være rasjonell, og dagens gjester har skrevet en håndbok på tematikken: «Kritisk tenkning – en enkel guide til å bruke hodet godt».
  For denne evnen er ikke medfødt, den må trenes opp.
  I podcasten diskuteres typiske tankefeil vi gjør, og tips for å unngå dem.

  • 1 hr 50 min
  Om renter - med Svein Harald Øygard

  Om renter - med Svein Harald Øygard

  Renta, dvs. prisen for å låne penger, er det viktigste tallet som bestemmer økonomien i samfunnet vårt.
  Renta bestemmes hovedsakelig av styringsrenta som settes av sentralbanksjefen i Norges Bank fire ganger i året.
  Dagens gjest var sentralbanksjef på Island i 2009 og forteller hvilke faktorer sentralbanker vurderer når det viktige valget skal tas. For hvis renten er for lav kan det bli skadelig inflasjon, og hvis den er for høy kan økonomien kveles.
   

  • 1 hr 46 min
  Om dyrking av kjøtt – julespesial med Sissel Beate Rønning

  Om dyrking av kjøtt – julespesial med Sissel Beate Rønning

  Mennesker liker å spise kjøtt, men dagens kjøttproduksjon er en stor belastning for miljø og dyrevelferd. Kan kjøtt dyrket i bioreaktorer bli en del av løsningen?
  Den første dyrkede hamburgeren ble spist i 2013, men kostet mange millioner kroner. Dagens gjest forsker på teknologi for å gjøre kjøttdyrking billigere, og i denne live-podcasten tatt opp på NMBU diskuterer vi hvordan og hvorfor.
  Og vil folk godta å spise dyrket kjøtt?

  • 1 hr 26 min
  Om gravitasjonsbølger - med Øyvind Grøn

  Om gravitasjonsbølger - med Øyvind Grøn

  Den 14. september 2015 kl. 11.50 passerte en gravitasjonsbølge gjennom jorden og ble detektert av to nystartede LIGO-observatorier i USA. Med det ble enda en prediksjon fra Einstein relativitetsteorier bekreftet.
  Bølgen kom fra en kollisjon mellom to sorte hull for 1300 millioner år siden.
  Jeg snakker med professor Øyvind Grøn om hva bølger, og da spesielt gravitasjonsbølger, er og hvordan måling av slike nå er blitt et nytt vindu til universet i tillegg til teleskoper.

  • 1 hr 16 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
131 Ratings

131 Ratings

Hilde_O ,

Takknemlig!

Jeg synes dette er en av de beste podcastene. Jeg liker særlig godt at Gaute både forklarer temaet og gjør en oppsummering i forkant av hver sending. At han selv er så kunnskapsrik gjør at samtalene mellom vert og gjest blir særlig interessant for lytteren. Personlig opplever jeg det ikke som avbrytelser, mer et engasjement. Det bidrar til temposkifter i samtalen og det virker som om gjestene trives godt i hans selskap. Gaute har også en svært god radiostemme, synes jeg

Helgemk48 ,

Thomas Hylland-Eriksen

Veldig interessant. Det fine med denne podkasten er at man tar seg tid til den gode samtalen

M.j. Stratocaster ,

Avbrytelsespodden

Enig med alle andre her i at det er en svært god pod med spennende og varierte temaer, og ikke minst gjester som er svært kompetente på sine fagfelt! Men det må da gå an å lytte ut et resonnement uten å bekrefte hver eneste leddsetning med «jah», «ja», «mmm» og «mhm»… eller avbryte med egne innskytelser som ødelegger flyten i det gjesten forteller om. Kommer meg gjennom episodene siden temaene er såpass spennende, men kjenner jeg sliter veldig med å holde ut alle avbrytelsene i lengden!

Top Podcasts In Science

NRK
HENRI & Acast
Sveriges Radio
Oslo Nye Høyskole
Hidden Brain, Shankar Vedantam
St. Olavs hospital