14 episodes

Arbeidsrelatert vold er en alvorlig og økende utfordring. Bli en del av samtalen om hvordan vi kan sike trygge arbeidsplasser for alle.
I podcasten hører du Ole Andre Bråten i samtale med Anette Falkum. De har lang erfaring med forskning, rådgivning og veiledning innen organisasjonssikkerhet.

Les mer på nettressursen:

https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

Vold og trusler på arbeidsplassen orgsec.no

  • Business

Arbeidsrelatert vold er en alvorlig og økende utfordring. Bli en del av samtalen om hvordan vi kan sike trygge arbeidsplasser for alle.
I podcasten hører du Ole Andre Bråten i samtale med Anette Falkum. De har lang erfaring med forskning, rådgivning og veiledning innen organisasjonssikkerhet.

Les mer på nettressursen:

https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

  Psykologisk debriefing

  Psykologisk debriefing

  Psykologisk debriefing er en teknikk som brukes for å hjelpe mennesker som har vært utsatt for alvorlige hendelser, slik som ulykker, voldsepisoder, katastrofer eller andre kriser. Formålet med debriefing er å bidra til at de som har vært gjennom en slik hendelse kan bearbeide det som har skjedd, og forebygge at de utvikler psykiske helseproblemer som følge av hendelsen.


  Hva er psykologisk debriefing, og hvem kan ha behov for denne type støtte?
  Hvordan kan man tilby debriefing på en trygg og forståelsesfull måte?
  Hvordan kan debriefing hjelpe mennesker som har vært gjennom alvorlige hendelser å bearbeide det som har skjedd, og forebygge psykiske helseproblemer?
  Hvordan kan man støtte mennesker som har vært gjennom alvorlige hendelser i å komme videre og takle hverdagen etter hendelsen?
  Hvordan kan man bidra til at mennesker som har vært gjennom alvorlige hendelser føler seg trygge og ivaretatt, og hva kan man gjøre hvis de utvikler psykiske helseproblemer likevel?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

  • 3 min
  Praktisk innføring i defusing

  Praktisk innføring i defusing

  Defusing er en teknikk som brukes for å håndtere krisesituasjoner og dempe spenninger mellom mennesker. Defusing kan være nyttig i mange ulike sammenhenger, for eksempel i situasjoner der noen er sinte, frustrerte eller lei seg, eller når det er fare for at konflikter eller voldelig atferd kan oppstå.


  Hva er defusing, og når kan det være nyttig å bruke denne teknikken?
  Hvordan kan man gjenkjenne tegn på at noen kan ha behov for defusing?
  Hvordan kan man tilby defusing på en respektfull og støttende måte?
  Hvordan kan man håndtere konflikter eller voldelig atferd som oppstår i løpet av en defusing-situasjon?
  Hvordan kan man støtte mennesker som har vært gjennom en krisesituasjon, og hjelpe dem til å bearbeide hendelsene?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

  • 4 min
  Hva må vi ta hensyn til ved oppfølging?

  Hva må vi ta hensyn til ved oppfølging?

  Oppfølging etter vold og trusler handler om hvordan man kan hjelpe mennesker som har vært utsatt for vold eller trusler, og bidra til at de kan føle seg trygge og ivaretatt i etterkant. Dette kan være spesielt viktig for å forebygge at volden eller truslene gjentar seg, og for å sikre at de som har vært utsatt får den støtten de trenger for å bearbeide hendelsene og komme videre.


  Hva er oppfølging etter vold og trusler, og hvem kan ha behov for denne type støtte?
  Hvordan kan man vurdere om noen kan ha behov for oppfølging etter vold eller trusler, og hvordan kan man tilby denne støtten?
  Hvordan kan man støtte mennesker som har vært utsatt for vold eller trusler, slik at de føler seg trygge og ivaretatt?
  Hvordan kan man bidra til at mennesker som har vært utsatt for vold eller trusler kan bearbeide hendelsene og komme videre?
  Hvordan kan man forebygge at vold og trusler gjentar seg, og hva kan man gjøre hvis man opplever at volden eller truslene fortsetter?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

  • 4 min
  Forhandlingsbaserte teknikker du kan benytte

  Forhandlingsbaserte teknikker du kan benytte

  Forhandlingsbaserte teknikker handler om hvordan man kan løse konflikter og skape win-win-løsninger gjennom å forhandle. Forhandlinger kan være nyttige i mange ulike sammenhenger, for eksempel i forretningsforhold, mellom parter i arbeidskonflikter, eller mellom individer i privatlivet.


  Hva er forhandlingsbaserte teknikker, og når kan de være nyttige?
  Hvordan kan man forberede seg til en forhandlingssituasjon?
  Hvordan kan man åpne og avslutte en forhandling på en positiv måte?
  Hvordan kan man håndtere uenigheter og konflikter underveis i en forhandling?
  Hvordan kan man skape win-win-løsninger gjennom forhandlinger, og hvordan kan man sikre at en avtale blir holdt?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

  • 6 min
  5 prinsipp for konfliktforebyggende kommunikasjon

  5 prinsipp for konfliktforebyggende kommunikasjon

  Konfliktforebyggende kommunikasjon handler om hvordan vi kan kommunisere på en måte som reduserer sjansene for at konflikter oppstår og løses på en konstruktiv måte når de først oppstår. Dette kan være spesielt viktig i relasjoner der man har uenigheter eller ulike behov, men kan også være nyttig i grupper eller organisasjoner der man ønsker å bygge positive og produktive relasjoner.


  Hva er konfliktforebyggende kommunikasjon, og hvordan kan dette være til hjelp i ulike relasjoner og sammenhenger?
  Hvordan kan vi bruke empati og lytteferdigheter for å forstå og respektere andres perspektiv og behov?
  Hvordan kan vi uttrykke våre egne behov og meninger på en konstruktiv måte, uten å provosere eller skape mer konflikt?
  Hvordan kan vi håndtere konflikter når de oppstår, og prøve å løse dem på en måte som gir en win-win-situasjon for alle involverte parter?
  Hvordan kan vi unngå å bli såret eller sint i konfliktsituasjoner, og holde fokus på løsninger og ikke problemet?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

  • 4 min
  Kjenner du maktpyramiden?

  Kjenner du maktpyramiden?

  I denne episoden av podcasten skal vi ta for oss fysisk makt og maktpyramiden, og hvordan disse kan påvirke relasjoner og kommunikasjon. Fysisk makt refererer til en persons evne til å påvirke andre gjennom fysisk styrke og overlegenhet, mens maktpyramiden er en teori som beskriver hvordan makt og autoritet er fordelt i en gruppe eller organisasjon.


  Hva er fysisk makt, og hvordan kan den påvirke relasjoner og kommunikasjon?
  Hva er maktpyramiden, og hvordan kan den bidra til å forstå maktforhold i en gruppe eller organisasjon?
  Kan maktpyramiden være en nyttig modell for å forstå hvordan makt og autoritet er fordelt i ulike sammenhenger?
  Er det noen ulemper ved å benytte maktpyramiden som modell for å forstå maktforhold?
  Hvordan kan man unngå at fysisk makt blir misbrukt i relasjoner og kommunikasjon?

  https://www.orgsec.no/arbeidsrelatert-vold

  • 5 min

Top Podcasts In Business

Norges Bank Investment Management
Dine Penger
DOAC
Fremantle podkast
Sarah Uldal
Finansavisen