295 episodes

"AWR Nepali, नेपाली भाषा, Nepali bhasa"

AWR Nepali / Nepalese / नेपाल‪ी‬ Adventist World Radio

  • Religion & Spirituality
  • 3.2 • 6 Ratings

"AWR Nepali, नेपाली भाषा, Nepali bhasa"

  पितृत्व , भजन - धेरै खोजे सुख चैन, एउटा दुख तथा सत्य कथा

  पितृत्व , भजन - धेरै खोजे सुख चैन, एउटा दुख तथा सत्य कथा

  • 28 min
  ब्यक्तिगत बलिदान, भजन - आकाश रुँदा, ब्यक्ति बिशेष - हिटलर

  ब्यक्तिगत बलिदान, भजन - आकाश रुँदा, ब्यक्ति बिशेष - हिटलर

  • 28 min
  अन्तको निम्ती बनाएको , भजन - पहाडमा जाडो परे

  अन्तको निम्ती बनाएको , भजन - पहाडमा जाडो परे

  • 28 min
  महत्वकांक्षि खतरा , भजन - कति सितल लाग्यो, समस्या माथि बिजय

  महत्वकांक्षि खतरा , भजन - कति सितल लाग्यो, समस्या माथि बिजय

  • 28 min
  परमेश्वर र बिज्ञान , भजन - मेरो मनको सबै कुरा , अनुशासन

  परमेश्वर र बिज्ञान , भजन - मेरो मनको सबै कुरा , अनुशासन

  • 28 min
  भोक एक शिक्षा, भजन - जिवनको यहाँ के भरोसा, परमेश्वर पछि पछि - उमेश थापा

  भोक एक शिक्षा, भजन - जिवनको यहाँ के भरोसा, परमेश्वर पछि पछि - उमेश थापा

  • 28 min

Customer Reviews

3.2 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

More by Adventist World Radio