5 episodes

בין ניהול מוצר בתיאוריה לבין החיים האמיתיים - הפער עצום.איך בונים מוצר בתוך מגבלות העולם האמיתי? איך נכון להתנהל מול כל המעורבים? איפה מתחילה ונגמרת הסמכות של מנהל המוצר? איך אפשר להספיק את כל המשימות שנכללות בניהול המוצר? למה מנהלי מוצר צריכים לומר הרבה "לא"? ואיך לעשות את זה?ב-"ג'ין וטוני" נפרק את התמונה הרחבה, ונגשר בין התורה שבעל-פה לפרקטיקה.

בפודקאסט יופיעו סיפורים שחווינו, תהיות שצצו, טעויות שעשינו, שיטות מוכחות שרכשנו, ניסויים שעשינו, אתגרים שעברנו, נצחונות שחגגנו, ועוד.מוזמנים להקשיב ולהסכים או לחלוק עלינו - עם הניסיון שצברתם בעצמכם.

ג'ין וטוני | פודקאסט על הטוב, הרע והמכוער בניהול מוצר ליאור פרנקל ויואל אילת

    • Technology

בין ניהול מוצר בתיאוריה לבין החיים האמיתיים - הפער עצום.איך בונים מוצר בתוך מגבלות העולם האמיתי? איך נכון להתנהל מול כל המעורבים? איפה מתחילה ונגמרת הסמכות של מנהל המוצר? איך אפשר להספיק את כל המשימות שנכללות בניהול המוצר? למה מנהלי מוצר צריכים לומר הרבה "לא"? ואיך לעשות את זה?ב-"ג'ין וטוני" נפרק את התמונה הרחבה, ונגשר בין התורה שבעל-פה לפרקטיקה.

בפודקאסט יופיעו סיפורים שחווינו, תהיות שצצו, טעויות שעשינו, שיטות מוכחות שרכשנו, ניסויים שעשינו, אתגרים שעברנו, נצחונות שחגגנו, ועוד.מוזמנים להקשיב ולהסכים או לחלוק עלינו - עם הניסיון שצברתם בעצמכם.

Top Podcasts In Technology

Listeners Also Subscribed To