1 episode

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për rëndësinë e edukatës bashkëshortore në Islam si dhe metodat e zgjedhjes së problemeve nën prizmin e kësaj edukate.

Edukata bashkëshortore në Islam Islam House

    • Islam

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për rëndësinë e edukatës bashkëshortore në Islam si dhe metodat e zgjedhjes së problemeve nën prizmin e kësaj edukate.

    Edukata bashkëshortore në Islam

    Edukata bashkëshortore në Islam

    Edukata bashkëshortore në Islam

    • 51 min

Top Podcasts In Islam

More by Islam House