20 episodes

Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.

Giang ơi Radio Giang ơi Radio

  • Education
  • 5.0 • 1 Rating

Cảm ơn các bạn đã đến với Giang Ơi Radio, mình là Giang và ở đây mình tản mạn về chuyện làm người lớn.

  #20 - người lớn mang bầu

  #20 - người lớn mang bầu

  Mình là Giang, mình là người lớn và mình mang bầu

  • 11 min
  #19 - người lớn quá tải mạng xã hội

  #19 - người lớn quá tải mạng xã hội

  Mình là Giang, mình là người lớn và mình (thỉnh thoảng cũng) bị quá tải mạng xã hội.

  • 22 min
  #18 - người lớn đi thi

  #18 - người lớn đi thi

  Mình là Giang, mình là người lớn và mình đã đi thi rất nhiều cuộc thi.

  • 21 min
  #17 - người lớn cảm thấy... già

  #17 - người lớn cảm thấy... già

  Mình là Giang, mình là người lớn và mình cảm thấy già thật là già!

  • 15 min
  #16 - người lớn đón năm mới

  #16 - người lớn đón năm mới

  Mình là Giang, mình là người lớn và mình đón năm mới.

  • 12 min
  #15 - người lớn chết đi

  #15 - người lớn chết đi

  Mình là Giang, mình là người lớn và một ngày nào đó mình sẽ chết.

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Education

You Might Also Like