1 episode

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamukaburujuuroo la aniŋkeeñaaluminnu be a la minnu data anigminnumaŋdaawolukono.

Kaburujuuroo Muhammad Jobe

    • Islam

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamukaburujuuroo la aniŋkeeñaaluminnu be a la minnu data anigminnumaŋdaawolukono.

Top Podcasts In Islam