1 episode

Želi li neko da zna kako to da je kod nas toliki broj daija i svršenika islamskih fakulteta a ne vidimo isto tako velike rezultate, neka posluša ovo predavanje?!

Kako je Allahov Poslanik pozivao u Islam ? Islam House

    • Islam

Želi li neko da zna kako to da je kod nas toliki broj daija i svršenika islamskih fakulteta a ne vidimo isto tako velike rezultate, neka posluša ovo predavanje?!

    Kako je Allahov Poslanik pozivao u Islam ?

    Kako je Allahov Poslanik pozivao u Islam ?

    Kako je Allahov Poslanik pozivao u Islam ?

    • 51 min

Top Podcasts In Islam

More by Islam House