1 episode

Vidjećemo u ovom predavanju da tko razmišlja o Kur’anskim ajetima shvata da nam Kur’an daje izlaz iz svake fitne, kao i razloge ovosvjetskih iskušenja. Zatim nam ukazuje na put koji se ne mjenja, put na kojem vidimo da je život vjernika odvojen od života nevjernika i mudžrima te da je na tom putu spas na ovom i onom svijetu.

Kazna na Dunjaluku Islam House

    • Islam

Vidjećemo u ovom predavanju da tko razmišlja o Kur’anskim ajetima shvata da nam Kur’an daje izlaz iz svake fitne, kao i razloge ovosvjetskih iskušenja. Zatim nam ukazuje na put koji se ne mjenja, put na kojem vidimo da je život vjernika odvojen od života nevjernika i mudžrima te da je na tom putu spas na ovom i onom svijetu.

Top Podcasts In Islam

More by Islam House