1 episode

Aka diyaamu kamoo la huwo le la ka kiitiyoo lu samanaŋ musilimeyaa la landiroo to kamoo la kiitiyoo to

Kiilaa la wuluu luŋo juuroo (Gamoo) kiitiyo Omar Dansoo

    • Islam

Aka diyaamu kamoo la huwo le la ka kiitiyoo lu samanaŋ musilimeyaa la landiroo to kamoo la kiitiyoo to

Top Podcasts In Islam