1 episode

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaa mu Alakilimbaayandoo la a la fesamanteeyaa la keehakooti a la joŋolukaŋ

Kilimbaayandiroo Muhammad Jobe

    • Islam

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaa mu Alakilimbaayandoo la a la fesamanteeyaa la keehakooti a la joŋolukaŋ

Top Podcasts In Islam