1 episode

Govori daija o halal opskrbi te kako da se dođe do nje, kao i o tome kada traženje opskrbe biva sunnet, a kada pohvalno, a obaveza je na onom ko nema šta da jede i ili prehranjuje porodicu traženje opskrbe, jer je se tomu daje prednost nad svakom nafilom.

Ključevi halal opskrbe Islam House

    • Islam

Govori daija o halal opskrbi te kako da se dođe do nje, kao i o tome kada traženje opskrbe biva sunnet, a kada pohvalno, a obaveza je na onom ko nema šta da jede i ili prehranjuje porodicu traženje opskrbe, jer je se tomu daje prednost nad svakom nafilom.

Top Podcasts In Islam

More by Islam House