1 episode

Islam je postavio pravila u odnosu prema učenjacima s obzirom da se uzimanje znanja ne postiže osim putem učenjaka, a ko uzme znanje iz knjiga greške su mu mnoge. Stoga, naglašavamo da onaj ko traži znanje mora da se okiti lijepim ahlakom u odnosu prema učenjacima.

Kriza nepoštivanja autoriteta Islam House

    • Islam

Islam je postavio pravila u odnosu prema učenjacima s obzirom da se uzimanje znanja ne postiže osim putem učenjaka, a ko uzme znanje iz knjiga greške su mu mnoge. Stoga, naglašavamo da onaj ko traži znanje mora da se okiti lijepim ahlakom u odnosu prema učenjacima.

Top Podcasts In Islam

More by Islam House