1 episode

Cili është shkaku që raportet tona nuk janë mirë me Zotin?
Athua dera e pendimit është e hapur për mua pas një jete plot mëkate?
A kanë rrugëdalje problemet e mia në këtë jetë dhe tek kush të drejtohem së pari?
A ka mundësi ta përmirësojë atë që ka mbetur prej jetës sime?
Në këto dhe pyetje të tjera, përgjigjet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë tërheqëse e cila mëton t’i njoh besimtarët me Zotin e tyre, e që është Bujar dhe Fisnik.

Kthehu te Zoti yt Bujar Islam House

    • Islam

Cili është shkaku që raportet tona nuk janë mirë me Zotin?
Athua dera e pendimit është e hapur për mua pas një jete plot mëkate?
A kanë rrugëdalje problemet e mia në këtë jetë dhe tek kush të drejtohem së pari?
A ka mundësi ta përmirësojë atë që ka mbetur prej jetës sime?
Në këto dhe pyetje të tjera, përgjigjet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë tërheqëse e cila mëton t’i njoh besimtarët me Zotin e tyre, e që është Bujar dhe Fisnik.

Top Podcasts In Islam

More by Islam House