2 episodes

Hvordan kan IT være med å effektivisere offentlig sektor? Denne serien tar for seg de viktigste utfordringene og mulighetene de offentlige virksomhetene står ovenfor.

Smart IT Citomedia

    • Technology

Hvordan kan IT være med å effektivisere offentlig sektor? Denne serien tar for seg de viktigste utfordringene og mulighetene de offentlige virksomhetene står ovenfor.

Top Podcasts In Technology