5 episodes

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.
TRS jobber tverrfaglig og med alle aldersgrupper. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.
Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Diagnosen er grunnlaget for å bli registrert som bruker ved senteret.

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

  • Health & Fitness

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.
TRS jobber tverrfaglig og med alle aldersgrupper. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner.
Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Diagnosen er grunnlaget for å bli registrert som bruker ved senteret.

  Marfans Og aktivitet

  Marfans Og aktivitet

  To mødre forteller om hvordan de opplever det å ha barn med Marfans syndrom. Les mer om Marfans syndrom og TRS på www.sunnaas.no/trs.

  • 10 min
  Vi har ryggmargsbrokk og vi er over 50 år - Sånn har vi det!

  Vi har ryggmargsbrokk og vi er over 50 år - Sånn har vi det!

  Vi vet lite om godt voksne med ryggmargsbrokk. Derfor har TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser gjennomført en studie for å finne ut mer om fysisk funksjon hos personer over 50 år med ryggmargsbrokk. I denne podkasten møter vi Kerstin Lundberg Larsen som er fysioterapeut på TRS og ansvarlig for studien. Les mer om studien her: https://www.sunnaas.no/f*g-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/forskning-og-prosjekter/prosjekter/pagaende-forskning-og-prosjekter/voksne-med-ryggmargsbrokk-fokus-pa-fysisk-funksjon

  • 18 min
  Dysmelistudien

  Dysmelistudien

  Norsk dysmeliforening og fagpersoner i feltet stilte spørsmål om utvikling av smerter og om deltakelse i arbeidslivet for voksne med dysmeli. Derfor ble det satt i gang en studie i regi av TRS for å finne ut mer om dette. I denne podkasten møter vi Heidi Johansen og Trine Bathen på TRS og tidligere leder i Dysmeliforeningen Kjersti Grøtting. De forteller om studien og det å ha dysmeli som voksen. Les mer om studien her: https://www.sunnaas.no/f*g-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/forskning-og-prosjekter/prosjekter/avsluttede-prosjekter/voksne-med-dysmeli-i-norge-utdanning-arbeid-og-hverdagsliv

  • 24 min
  Å få en diagnose i voksen alder

  Å få en diagnose i voksen alder

  Det å få en sjelden, arvelig diagnose i voksen alder kan være en lettelse for de det gjelder. Men det kan også føre til usikkerhet og mange spørsmål.
  To voksne som nylig har fått en diagnose forteller om hvordan et er å få en diagnose som voksen.

  • 14 min
  Ryggmargsbrokk: Fint å vite om tarm, blære og seksualliv

  Ryggmargsbrokk: Fint å vite om tarm, blære og seksualliv

  I denne podkasten snakker overlege Marie Hoff med spesialsykepleier Karen Grimsrud om utfordringer og løsninger på tarm og blære for personer med ryggmargsbrokk. I tillegg prater de om hvordan man kan tilrettelegge for et godt seksualliv.

  • 31 min

Top Podcasts In Health & Fitness