261 episodes

Ang programang ito (Ang Paglalakbay) ay bahagi lamang ng malawakang Biblikal na katuruan at ministeryo ng Thru the Bible. Ang mga seryeng ito ay orihinal na mga akda ni Dr. J. Vernon McGee at kasalukuyang naisalin sa mahigit 100 mga lenguahe o wika. Ito po'y 30 minutong programa sa radio na naglalayon na sistematikong akayain ang mga tagapakinig sa kabuuan ng Salita ng Diyos. At ngayon po'y maaari niyo ng makuha ang mga mensaheng ito online. Nagpapasalamat po kami't minabuti niyong simulan na matuto pa patungkol sa Salita ng Diyos. Iminumungkahi po namin na makinig kayo kahit isa man lamang na programa sa isang araw, mula Lunes hanggang Biyernes. At kapag ipinagpatuloy niyo po ito Linggo-linggo sa loob ng Limang taon, ay nagawa niyo na ngang pagaralan ang buong Bibliya.

Ang Paglalakbay@ttb.twr.org/tagalog Thru the Bible Tagalog

  • Christianity
  • 4.9 • 7 Ratings

Ang programang ito (Ang Paglalakbay) ay bahagi lamang ng malawakang Biblikal na katuruan at ministeryo ng Thru the Bible. Ang mga seryeng ito ay orihinal na mga akda ni Dr. J. Vernon McGee at kasalukuyang naisalin sa mahigit 100 mga lenguahe o wika. Ito po'y 30 minutong programa sa radio na naglalayon na sistematikong akayain ang mga tagapakinig sa kabuuan ng Salita ng Diyos. At ngayon po'y maaari niyo ng makuha ang mga mensaheng ito online. Nagpapasalamat po kami't minabuti niyong simulan na matuto pa patungkol sa Salita ng Diyos. Iminumungkahi po namin na makinig kayo kahit isa man lamang na programa sa isang araw, mula Lunes hanggang Biyernes. At kapag ipinagpatuloy niyo po ito Linggo-linggo sa loob ng Limang taon, ay nagawa niyo na ngang pagaralan ang buong Bibliya.

  1 Mga Taga-Corinto 7:20‑40

  1 Mga Taga-Corinto 7:20‑40

  • 30 min
  1 Mga Taga-Corinto 7:1‑20

  1 Mga Taga-Corinto 7:1‑20

  • 31 min
  1 Mga Taga-Corinto 6

  1 Mga Taga-Corinto 6

  • 30 min
  1 Mga Taga-Corinto 5

  1 Mga Taga-Corinto 5

  • 31 min
  1 Mga Taga-Corinto 4

  1 Mga Taga-Corinto 4

  • 34 min
  1 Mga Taga-Corinto 3

  1 Mga Taga-Corinto 3

  • 31 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To