5 min

Christmas 2021 Message Church for LGBT - Open Table MCC - Philippines

    • Christianity

Mula sa amin dito sa Open Table MCC, hangad namin na magkaroon ka at ang iyong pamilya ng isang masagana at mapayapang kapaskuhan. Ang kapaskuhan ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sating lahat na nais maging maligaya, masagana, at mapayapa ang araw ng ating pagdiriwang sa kapanganakan ng sanggol na si Hesus. [...]Read More...

Mula sa amin dito sa Open Table MCC, hangad namin na magkaroon ka at ang iyong pamilya ng isang masagana at mapayapang kapaskuhan. Ang kapaskuhan ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sating lahat na nais maging maligaya, masagana, at mapayapa ang araw ng ating pagdiriwang sa kapanganakan ng sanggol na si Hesus. [...]Read More...

5 min