32 min

Episode 103: Social Dishwashing - Dish is The Linya-Linya Show Season 2! The Linya-Linya Show

    • Comedy

So fresh, so clean-- a big splash for Season 2–- bagong solo segment! BOOM!

Yo yo yo, wash up! Taking my #SocialDishwashing adventures a notch up in pod form. Just a little munimuni while I make hugas-hugas, ya know? Mula sa paglatag ng mga hugasin hanggang sa pagpapatuyo, marami tayong dishcoveries at makukulit na mapagkukwentuhan! Kaya holler if ya hear me yo, come and feel me flow, and listen listen up yo! Share your thoughts and experience on Instagram @thelinyalinyashow or twitter @linyalinya #TheLinyaLinyaShow.

So fresh, so clean-- a big splash for Season 2–- bagong solo segment! BOOM!

Yo yo yo, wash up! Taking my #SocialDishwashing adventures a notch up in pod form. Just a little munimuni while I make hugas-hugas, ya know? Mula sa paglatag ng mga hugasin hanggang sa pagpapatuyo, marami tayong dishcoveries at makukulit na mapagkukwentuhan! Kaya holler if ya hear me yo, come and feel me flow, and listen listen up yo! Share your thoughts and experience on Instagram @thelinyalinyashow or twitter @linyalinya #TheLinyaLinyaShow.

32 min

Top Podcasts In Comedy