19 min

Episode 44: Bilang Lider, Ano ang mga Natutunan Ko sa Taong 2021 The ENC Leadership Podcast

    • Christianity

2021 has stretched us in so many ways—in our relationship with God and with others. It also challenged us in our leadership. Sa dinami-rami ng mga pagbabago, alam lang natin na ang bawat pinagdaanan at pinaglaban ay naghulma sa atin upang lumago bilang isang lider. Let’s look back at the faithfulness of God in our lives and the valuable leadership lessons that we gained this year.

2021 has stretched us in so many ways—in our relationship with God and with others. It also challenged us in our leadership. Sa dinami-rami ng mga pagbabago, alam lang natin na ang bawat pinagdaanan at pinaglaban ay naghulma sa atin upang lumago bilang isang lider. Let’s look back at the faithfulness of God in our lives and the valuable leadership lessons that we gained this year.

19 min