1 hr 6 min

GTG3 Organization Transformation สร้างองค์กรแห่งศตวรรษที่ 21 The Secret Sauce

    • Entrepreneurship

รับชมทาง YouTube

องค์กรของคุณสำคัญต่อโลกอย่างไร? 

คำถามนี้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องหาคำตอบ เมื่อโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาที่หลากหลายและท้าทายยิ่งกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจฝืดเคือง หรือความยากลำบากของผู้คน 

The Secret Sauce และ BRANDi and Companies ชวนคุณมาศึกษาวิธีการทรานส์ฟอร์มแบบองค์รวม เผยพิมพ์เขียวของการสร้างองค์กรแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่วิธีการตั้งเป้าประสงค์ การออกแบบเฟรมเวิร์กเพื่อให้คนในองค์กรเห็นเส้นทางขององค์กรได้ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการพิจารณาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถสร้างกำไรไปพร้อมๆ กับการทำในสิ่งที่มีความหมายต่อโลก

รับชมทาง YouTube

องค์กรของคุณสำคัญต่อโลกอย่างไร? 

คำถามนี้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกองค์กรต้องหาคำตอบ เมื่อโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาที่หลากหลายและท้าทายยิ่งกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน เศรษฐกิจฝืดเคือง หรือความยากลำบากของผู้คน 

The Secret Sauce และ BRANDi and Companies ชวนคุณมาศึกษาวิธีการทรานส์ฟอร์มแบบองค์รวม เผยพิมพ์เขียวของการสร้างองค์กรแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่วิธีการตั้งเป้าประสงค์ การออกแบบเฟรมเวิร์กเพื่อให้คนในองค์กรเห็นเส้นทางขององค์กรได้ชัดเจน รวมไปถึงวิธีการพิจารณาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถสร้างกำไรไปพร้อมๆ กับการทำในสิ่งที่มีความหมายต่อโลก

1 hr 6 min