1 episode

Ang Kristiyano Bisaya usa ka pagnaghisgutanay mahitungod sa mga bililhon nga mga kamatouran ug pagtulun-an gikan sa Pulong sa Dios nga mao ang Bibliya. Gamit ang mga bag-ong teknolohiya sa internet, gitawag nga 'podcast,' tumong namo nga makab-ot sa maong sibya ang mga magtotoo sa Binisayang pinulongan aron nga tiunay gyud nga masabtan ang buot nga itudlo sa Ginoo alang sa iyang katawhan.

Kristiyano Bisaya Kristiyano Bisaya

  • Christianity

Ang Kristiyano Bisaya usa ka pagnaghisgutanay mahitungod sa mga bililhon nga mga kamatouran ug pagtulun-an gikan sa Pulong sa Dios nga mao ang Bibliya. Gamit ang mga bag-ong teknolohiya sa internet, gitawag nga 'podcast,' tumong namo nga makab-ot sa maong sibya ang mga magtotoo sa Binisayang pinulongan aron nga tiunay gyud nga masabtan ang buot nga itudlo sa Ginoo alang sa iyang katawhan.

  Prolegomena: Unang Dunggo | Kristiyano Bisaya Ep. 1

  Prolegomena: Unang Dunggo | Kristiyano Bisaya Ep. 1

  Ang Kristiyano Bisaya adunay misyon nga mamahimong usa sa mga bantawan sa Internet kung asa makakita, makabasa, ug makapaminaw ang atong mga Bisayang kaigsuonan og mga dili kabilhang panaghisgutanay kabahin sa pulong sa Diyos, ang Bibliya.  Sa kini nga episode, atong hisgotan ang mga pito ka tumong o katuyoan aning atong panagsibya.

  Naghinaot kami ug sa kanunay naga ampo, nga pinaagi sa gahom sa Balang Espirito nga mas masabtan ninyo ang Dios ug mas mahiduol kamo kaniya pinaagi sa Kristiyano Bisaya. Nagatuo kami nga daghan kamog makatunan diri sa atong mga paninguha. Ug samtang kuyog kita sa pagtuon ug paghinigugmaay, ampo pod namo nga kining atong kalihokan mamahimong pamaagi aron kita mas madasig nga i-aplikar ang mga natunang konseptog mga anindot nga kamatuoran sa ato mismong tagsa-tagsang panginabuhi.

  Sama sa tinghua ni Pablo sa mga taga-Roma, “Ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isigka pagtuo.”


  #KristiyanoBisaya

  #BisayaPodcast

  #ChristianPodcast

  #CebuanoPodcast

  #TheologyPodcast

  #ReformedPodcast


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/kristiyano-bisaya/message

  • 48 min

Top Podcasts In Christianity