4 episodes

PaperLab Talks – Қазақстан мен Орта Азия аймағының әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуы туралы подкаст. Подкаст эпизодтары PaperLab пікірталас алаңында жазылады, ол ашық, тәуелсіз сарапшылық талқылаулар үшін жағдай жасауға бағытталған. Подкаст жүргізушісі – әлеуметтанушы Серік Бейсембаев.

Подкаст о социальном, экономическом и культурном развитии Казахстана и центральноазиатского региона. Эпизоды подкаста записываются на дискуссионной площадке PaperLab, цель которой – создание условий для открытых, независимых экспертных обсуждений. Ведущий подкаста – социолог Серик Бейсембаев.

PaperLab Talks PaperLab Research Centre

  • News

PaperLab Talks – Қазақстан мен Орта Азия аймағының әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуы туралы подкаст. Подкаст эпизодтары PaperLab пікірталас алаңында жазылады, ол ашық, тәуелсіз сарапшылық талқылаулар үшін жағдай жасауға бағытталған. Подкаст жүргізушісі – әлеуметтанушы Серік Бейсембаев.

Подкаст о социальном, экономическом и культурном развитии Казахстана и центральноазиатского региона. Эпизоды подкаста записываются на дискуссионной площадке PaperLab, цель которой – создание условий для открытых, независимых экспертных обсуждений. Ведущий подкаста – социолог Серик Бейсембаев.

  Қазақстанға қандай тіл саясаты керек? | Какая языковая политика нужна Казахстану?

  Қазақстанға қандай тіл саясаты керек? | Какая языковая политика нужна Казахстану?

  Қазақстанда мемлекеттік тілдің мәртебесіне қатысты даулар көп. Күнделікті өмірде тілді құқықтық қорғауды сақтамау, әлеуметтік желілерде мәселенің саясилануы түрлі келіспеушіліктерді туғызып, осы тақырып төңірегінде өршіп бара жатқан әлеуметтік шиеленісті айқын аңғартады.
  Белгілі бір идеологиялық мазмұнға ие мемлекеттің тіл саясаты бүгінде сынға түсіп жатыр. Азаматтар соңғы жылдары жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың сапасына аса мән беріп, қазақстандықтардың нақты сұранысынан оқшауланған деп санайды.
  Спикерлер қатарына Мақсат Арзаман, Анна Климченко және Назгүл Қожабек кірді. Модератор – Серік Бейсембаев.
  В Казахстане не утихают споры о статусе государственного языка. Несоблюдение языковых прав в повседневной жизни, а также политизация вопроса в социальных сетях то и дело вызывают конфликтные ситуации, ясно очерчивая растущее вокруг этой темы общественное напряжение. ⠀
  Языковая политика государства, имеющая определенное идеологическое наполнение, теперь вызывает критику со стороны граждан, упреки в качестве реализованных за прошлые годы госпрограмм, их оторванности от реальных потребностей казахстанцев. ⠀
  Среди спикерок и спикеров Мақсат Арзаман, Анна Климченко и Назгүл Қожабек. Модератор – Серік Бейсембаев.

  • 1 hr 51 min
  Қазақстанның 30 жыл тәуелсіздігі: азаматтар көзімен | 30 лет независимости Казахстана глазами граждан

  Қазақстанның 30 жыл тәуелсіздігі: азаматтар көзімен | 30 лет независимости Казахстана глазами граждан

  Еліміз әлемдегі жағдайға бейімделе, өзгерістерге дайын болу маңызды кезеңге өту қарсаңында тұр. Билік азаматтарды «жаңа Қазақстанды» құруға шақырады, дегенмен қоғамның топтасуы мен азаматтық құндылықтардың қалыптасуына өткеннің зерттелмеген ортақ жарақаттары: қайғылы оқиғалардың себептері мен егжей-тегжейлері әлі күнге дейін ашылмағандығы, талқылауға салынбауы кедергі. Бұл бөлімде PaperLab «Қазақстанның 30 жыл тәуелсіздігі азаматтар көзімен: оқиғалар, рәміздер және қаһармандар» зерттеуінің нәтижелерін ұсынды.
  Страна стоит на пороге перехода к новому этапу, когда важно быть готовыми к переменам, исходя из ситуации в мире. Власть призывает граждан строить «новый Казахстан», однако консолидации общества, формированию гражданских ценностей мешают непроработанные коллективные травмы прошлого – трагические события, причины и подробности которых все еще не принято открыто обсуждать. В этом эпизоде PaperLab представила результаты исследования «30 лет независимости Казахстана глазами граждан: события, символы и герои».

  • 1 hr 41 min
  «‎Жаңа» Қазақстандағы экономикалық бағыт | Экономический курс в «‎новом» Казахстане

  «‎Жаңа» Қазақстандағы экономикалық бағыт | Экономический курс в «‎новом» Казахстане

  Халықтың әлеуметтік-экономикалық саясатқа көңілі толмағандықтан туындыған қаңтардағы наразылық шерулерінен кейін президент пен үкімет елдегі өмір сүру деңгейін жақсарту мақсатында бірқатар бастамалар ұсынды. Жаңа экономикалық бағыт перспективалы болып көрінуі мүмкін. Бірақ сарапшылар қауымын дежавю сезімі қалдырмайды. Бұл бөлімде олар неге бұлай болғанын талқылады.
  После январских протестов, одной из причин которых послужило недовольство граждан социально-экономической ситуацией, президент и правительство предложили ряд инициатив по повышению уровня жизни в стране. Намеченные контуры предлагаемого экономического курса могут выглядеть многообещающими. Но экспертное сообщество не покидает ощущение дежавю. В этом эпизоде они обсудили почему это так.

  • 1 hr 41 min
  Қазақстанға қандай жады саясаты қажет? | Какая политика памяти нужна Казахстану?

  Қазақстанға қандай жады саясаты қажет? | Какая политика памяти нужна Казахстану?

  Еліміздің тарихын зерделеуге, талқылауға деген қызығушылық зор. Бұл ретте ашаршылыққа, 30-жылдардағы қуғын-сүргінге, 86-жылғы «желтоқсан оқиғасына» және басқа да өткеннің маңызды сәттеріне қатысты тыйым салынған тақырыптар көп. Осы жайларды ескере отырып, бұл эпизодта сарапшылар жады саясатының табиғаты, өткеннің маңызды оқиғалары, оның бүгінгі күнге қалай әсер ететіні және өткен 30 жылдағы кескін туралы сұрақтарға жауап беруге тырысады.
  В стране существует огромный интерес к изучению и обсуждению общей истории страны. При этом, очень много табуированных тем, касающихся Ашаршылык, репрессий 30-х годов, «декабрьских событий» 86-го года и других важных моментов прошлого. Принимая во внимание эти моменты, в этом эпизоде экспертки и эксперты попытаются ответить на вопросы про характер политики памяти, важные события прошлого, как это влияет на настоящее, и про образ прошедших 30 лет.

  • 2 hrs 16 min

Top Podcasts In News

BBC World Service
The New York Times
Jeck Jaca
Vox
Christian Esguerra
CNN