21 episodes

Awit at Papuri is a daily podcast featuring the Tagalog Mass Readings of the Roman Catholic Church. This podcast, brought to you by Awit at Papuri Communications, aims to proclaim the Word of God (Ang Salita ng Diyos) to Filipino-speaking Catholics all over the world. Visit www.awitatpapuri.com for more.

Tagalog Mass Readings | awitatpapuri.com Awit at Papuri Communications

  • Religion & Spirituality
  • 4.7 • 18 Ratings

Awit at Papuri is a daily podcast featuring the Tagalog Mass Readings of the Roman Catholic Church. This podcast, brought to you by Awit at Papuri Communications, aims to proclaim the Word of God (Ang Salita ng Diyos) to Filipino-speaking Catholics all over the world. Visit www.awitatpapuri.com for more.

  Sabado, Enero 22, 2022

  Sabado, Enero 22, 2022

  Sabado ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
  o kaya Paggunita kay San Vicente, diyakono at martir
  o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

  1 Samuel 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
  Salmo 79, 2-3. 5-7

  Poon, kami’y ‘yong iligtas
  at tanglawan ng ‘yong sinag.

  Marcos 3, 20-21

  • 5 min
  Biyernes, Enero 28, 2022

  Biyernes, Enero 28, 2022

  Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
  pari at pantas ng Simbahan

  2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
  Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

  Poon, iyong kaawaan
  kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

  Marcos 4, 26-34

  • 6 min
  Huwebes, Enero 27, 2022

  Huwebes, Enero 27, 2022

  Huwebes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
  o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici, dalaga

  2 Samuel 7, 18-19. 24-29
  Salmo 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

  Trono ni David ay laan
  sa Manunubos ng tanan.

  Marcos 4, 21-25

  • 6 min
  Miyerkules, Enero 26, 2022

  Miyerkules, Enero 26, 2022

  Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

  2 Timoteo 1, 1-8
  o kaya Tito 1, 1-5
  Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

  Sa lahat ay pinahayag
  gawa ng Poong nagligtas.

  Lucas 10, 1-9
  o kaya Marcos 4, 1-20

  • 7 min
  Lunes, Enero 24, 2022

  Lunes, Enero 24, 2022

  Paggunita kay San Francisco de Sales, obispo at pantas ng Simbahan

  2 Samuel 5, 1-7. 10
  Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

  Pag-ibig ko’t pagtatapat
  ay ibibigay kong ganap.

  Marcos 3, 22-30

  • 7 min
  Biyernes, Enero 21, 2022

  Biyernes, Enero 21, 2022

  Paggunita kay Santa Agnes, dalaga at martir

  1 Samuel 24, 3-21
  Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

  Poon, kami’y kaawaan,
  at lagi mong kahabagan.

  Marcos 3, 13-19

  • 7 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
18 Ratings

18 Ratings

Demanjoy ,

Awit at Papuri

Helpful in better understanding of the daily reading of gospel

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension Catholic Faith Formation
BibleProject
Joel Osteen
The Abundance Network
Christ's Commission Fellowship

You Might Also Like