10 min

#001 INTRO POZYTYWNA TRANSFORMACJA W BIZNESIE | JUSTYNA MARKOWICZ, PODCAST HOST Zrównoważony Biznes Podcast

    • Management

W wielu firmach przez lata działania CSR-owe były realizowane z nastawieniem, że należy niejako zrekompensować szkodliwe oddziaływanie firmy na otoczenie. Działania te były również postrzegane głównie w kategoriach kosztów dla firmy. Aktualnie mamy do czynienia z transformacją, w której działania społeczne i ekologiczne części firm stają się częścią strategii, modelu biznesowego i siłą przewagi konkurencyjnej, a przestają być postrzegane jako kompromis pomiędzy maksymalizacją zysków.
W odcinku zapowiadam dlaczego ta transformacja w firmach jest taka ważna i o czym będzie ten podkast.

W wielu firmach przez lata działania CSR-owe były realizowane z nastawieniem, że należy niejako zrekompensować szkodliwe oddziaływanie firmy na otoczenie. Działania te były również postrzegane głównie w kategoriach kosztów dla firmy. Aktualnie mamy do czynienia z transformacją, w której działania społeczne i ekologiczne części firm stają się częścią strategii, modelu biznesowego i siłą przewagi konkurencyjnej, a przestają być postrzegane jako kompromis pomiędzy maksymalizacją zysków.
W odcinku zapowiadam dlaczego ta transformacja w firmach jest taka ważna i o czym będzie ten podkast.

10 min