13 min

08 Badanie historii Leiki w Polsce. Trudności Wielka historia małego aparatu

    • Education

Zbierając materiały do dziejów Leiki w Polsce, mam czasami nieodparte wrażenie (historykom jednak dobrze znane), że jest to przysłowiowe szukanie igły w stogu siana. Literatura na ten temat nie istnieje. Autorzy opracowań zagranicznych nie uwzględnili polskiego rynku i tutejszej fascynacji produktem flagowym z Wetzlar, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. XX wieku. O historii Leiki milczy także polska literatura. Pojawia się w opracowaniach historycznych na temat dwudziestolecia jedynie w kontekście konfliktu między starymi a młodymi, tradycjonalistami a modernistami. Trochę to dziwi, gdyż fotografia zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem w Polsce. Przed II wojną istniały środowiskowe organizacje i czasopisma. W Polskim Towarzystwie Fotograficznym istniała sekcja Leiki. Przez kilka lat ukazywało się czasopismo jej poświęcone. Praktycznie historię Leiki należy pisać na „białej tablicy”, układać mozolnie znalezione kamyki z nadzieją, że być może z biegiem czasu powstanie z nich mozaika, która pokaże dzieje tego aparatu w Polsce.

Pełny opis na tronie internetowej projektu:
http://wielkahistoriamalegoaparatu.eu/badanie-historii-leiki-w-polsce-trudnosci/

Facebook
www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3

YouTube
www.youtube.com/channel/UCzEKxFzk…TpGzS9MavA/videos

Twitter
twitter.com/WlkHistMalAp

Instagram
www.instagram.com/ruchpho/

Autorem projektu okładki audycji jest grafik, ilustrator i malarz, Wiesław Smętek
smetek.de

Do nagrania intro i outro wykorzystałem utwór Colonially French Kiss (Serakina) (licencja nr JAM-WEB-2020-0012861)

Zbierając materiały do dziejów Leiki w Polsce, mam czasami nieodparte wrażenie (historykom jednak dobrze znane), że jest to przysłowiowe szukanie igły w stogu siana. Literatura na ten temat nie istnieje. Autorzy opracowań zagranicznych nie uwzględnili polskiego rynku i tutejszej fascynacji produktem flagowym z Wetzlar, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. XX wieku. O historii Leiki milczy także polska literatura. Pojawia się w opracowaniach historycznych na temat dwudziestolecia jedynie w kontekście konfliktu między starymi a młodymi, tradycjonalistami a modernistami. Trochę to dziwi, gdyż fotografia zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem w Polsce. Przed II wojną istniały środowiskowe organizacje i czasopisma. W Polskim Towarzystwie Fotograficznym istniała sekcja Leiki. Przez kilka lat ukazywało się czasopismo jej poświęcone. Praktycznie historię Leiki należy pisać na „białej tablicy”, układać mozolnie znalezione kamyki z nadzieją, że być może z biegiem czasu powstanie z nich mozaika, która pokaże dzieje tego aparatu w Polsce.

Pełny opis na tronie internetowej projektu:
http://wielkahistoriamalegoaparatu.eu/badanie-historii-leiki-w-polsce-trudnosci/

Facebook
www.facebook.com/krzysztof.ruchniewicz.3

YouTube
www.youtube.com/channel/UCzEKxFzk…TpGzS9MavA/videos

Twitter
twitter.com/WlkHistMalAp

Instagram
www.instagram.com/ruchpho/

Autorem projektu okładki audycji jest grafik, ilustrator i malarz, Wiesław Smętek
smetek.de

Do nagrania intro i outro wykorzystałem utwór Colonially French Kiss (Serakina) (licencja nr JAM-WEB-2020-0012861)

13 min

Top Podcasts In Education

Szymon Marciniak
Mirosław Brejwo
Rafał Sadowski
Marcin Iwuć
Sylwia Tomaszewska
Marta Niedzwiecka