2 godz. 5 min.

#1. Efekt Lucyfera, Lynndie England. Zbrodnia jest kobietą - podcast kryminalny Zbrodnia jest kobietą

    • Zainteresowania

Dziś opowiem Ci o kobiecie - żołnierzu, która dopuściła się niepojętych dla przeciętnego człowieka okrucieństw, będących zadziwiająco obficie udokumentowanych fotograficznie.  Wina, choć bezsprzeczna budzi jednak pytanie – czy kobieta, o której Ci opowiem była w pełni odpowiedzialna za swoje czyny?  Ważniejsze od jej winy było dla mnie zrozumienie całego psychosocjologicznego procesu, który do tego doprowadził. Chciałam dowiedzieć się nie tylko, co się stało, ale dlaczego do tego doszło i jakie są przyczyny zła, które się w niej zrodziło.  Na bazie jej historii opowiem Ci o kilku psychologicznych eksperymentach i teoriach próbujących wyjaśnić, skąd w człowieku bierze się chęć czynienia zła i jak rozwinęła się w niej.  Czy wszyscy, w sprzyjających okolicznościach, byliby zdolni do rzeczy, do jakich okazała się zdolna bohaterka odcinka?

Dziś opowiem Ci o kobiecie - żołnierzu, która dopuściła się niepojętych dla przeciętnego człowieka okrucieństw, będących zadziwiająco obficie udokumentowanych fotograficznie.  Wina, choć bezsprzeczna budzi jednak pytanie – czy kobieta, o której Ci opowiem była w pełni odpowiedzialna za swoje czyny?  Ważniejsze od jej winy było dla mnie zrozumienie całego psychosocjologicznego procesu, który do tego doprowadził. Chciałam dowiedzieć się nie tylko, co się stało, ale dlaczego do tego doszło i jakie są przyczyny zła, które się w niej zrodziło.  Na bazie jej historii opowiem Ci o kilku psychologicznych eksperymentach i teoriach próbujących wyjaśnić, skąd w człowieku bierze się chęć czynienia zła i jak rozwinęła się w niej.  Czy wszyscy, w sprzyjających okolicznościach, byliby zdolni do rzeczy, do jakich okazała się zdolna bohaterka odcinka?

2 godz. 5 min.