7 min

2. Kapelusze właściciela firmy rodzinnej Firma Rodzinna - strategia i sukcesja

    • Biznes

Ile kapeluszy nosi właściciel firmy rodzinnej? Czasem myśli jak właściciel, przez pryzmat majątku
i zwiększania jego wartości, czasem jak zarządzający podejmuje działania optymalizujące efektywność, czasem jest kolegą z pracy, czasem rodzicem, ojcem, który wprowadza swoje dzieci do rodzinnego biznesu… Jest też czarodziejem, stróżem prawa i porządku, a gdy trzeba - strażakiem. Zdawałeś sobie z tego sprawę?

Czytają: dr Adrianna Lewandowska i Aleksander Machalica

Ile kapeluszy nosi właściciel firmy rodzinnej? Czasem myśli jak właściciel, przez pryzmat majątku
i zwiększania jego wartości, czasem jak zarządzający podejmuje działania optymalizujące efektywność, czasem jest kolegą z pracy, czasem rodzicem, ojcem, który wprowadza swoje dzieci do rodzinnego biznesu… Jest też czarodziejem, stróżem prawa i porządku, a gdy trzeba - strażakiem. Zdawałeś sobie z tego sprawę?

Czytają: dr Adrianna Lewandowska i Aleksander Machalica

7 min

Najpopularniejsze podcasty w kategorii Biznes

Szymon Negacz
Sam Parr, Shaan Puri & The Hustle
Alex Hormozi
David Senra
Bogusz Pękalski, Mirek Burnejko
Marek Jankowski