25 episodes

Misją Allegro Tech jest dzielenie się wiedzą oraz dobrymi praktykami. Podcasty, obok bloga, są naszym sposobem aby opowiadać o tym jakie wyznajemy wartości oraz w jakim kierunku zmierzamy. Kolejne odcinki są zbiorem angażujących historii, dobrych praktyk i inspirujących case-studies. Do usłyszenia!

Allegro Tech Podcast Powered by: Allegro Tech

  • Technology
  • 4.7 • 20 Ratings

Misją Allegro Tech jest dzielenie się wiedzą oraz dobrymi praktykami. Podcasty, obok bloga, są naszym sposobem aby opowiadać o tym jakie wyznajemy wartości oraz w jakim kierunku zmierzamy. Kolejne odcinki są zbiorem angażujących historii, dobrych praktyk i inspirujących case-studies. Do usłyszenia!

  SEZON II #12 - Rola architekta w Allegro - Piotr Betkier

  SEZON II #12 - Rola architekta w Allegro - Piotr Betkier

  Od kodowania do tworzenia strategii technicznej… Jak wygląda rola architekta w Allegro? Ile takich osób pracuje w naszej firmie i dlaczego ta rola jest tak różnorodna? Czym jest Andamio i jak rozwijamy naszą platformę – o tym wszystkim opowie Piotr Betkier – Inżynier, Architekt Platformy Technicznej w Allegro oraz twórca piosenek o IT :)

  Piotr uwielbia tworzyć niezawodne systemy i użyteczne narzędzia. Od lat rozwija platformę techniczną Allegro dostarczając fundamenty pod architekturę mikrousługową. Prywatnie miłośnik gór i jazzu.

  From coding to creating a technical strategy... What does the role of an architect at Allegro look like? How many architects work in Allegro and why is this role so diverse? What is Andamio and how we develop our platform – Piotr Betkier, Engineer, Technical Platform Architect at Allegro and who also writes songs about IT, will tell you about all this :)

  Piotr loves building reliable systems and useful tools. He’s been developing the Allegro technical platform for many years, providing core solutions for the microservices architecture. After work he’s passionate about mountains and jazz.

  • 36 min
  SEZON II #11 - Infrastruktura Allegro - Piotr Michoński

  SEZON II #11 - Infrastruktura Allegro - Piotr Michoński

  Jak jest zbudowane środowisko uruchomienia aplikacji Allegro? Jak działają serwerownie firmy i ile ich potrzeba, a które elementy Allegro działają w chmurze publicznej? Jak przebiegała transformacja w Allegro i co zmieniało się przez lata? Jak wzrost biznesu wpływa na wielkość infrastruktury i jak infrastruktura Allegro odczuła przyjście pandemii?

  O tym, a także o rozwoju liderów technologii w Allegro oraz o historii powstania dżingla do naszych podcastów, opowie Piotr Michoński - menadżer Zespołów tworzących infrastrukturę Allegro.

  Główne zainteresowania Piotra to budowanie platformy technicznej oraz łączenie rozwoju ludzi i technologii. Rozwoju, który umożliwia coraz szybszy wzrost biznesu Allegro oraz może być fundamentem jego działania. Piotr od 8 lat zarządza w Allegro zespołami budującymi platformę uruchomieniową na której działa serwis allegro.pl. Prywatnie, szczęśliwy tata dwóch synów i gitarzysta.

  How is the Allegro application’s runtime environment built? How many server rooms are there in the company and how do they work? What has changed at Allegro over the years? Does the company’s growth affect the size of the infrastructure and has it been affected by the pandemic?

  All of this and more – including the development of Allegro technology leaders and a story of how our podcast jingle came about – will be discussed by Piotr Michoński, the manager of infrastructure services at Allegro.

  Piotr’s main interests include creating a technological platform and combining human and technological development  –  the one that drives Allegro’s growth and lies at the core of the company’s operations. For 8 years, he has managed Allegro teams that develop the runtime platform for allegro.pl. Outside of w

  • 35 min
  SEZON II #10 - Przetwarzanie danych w Allegro - Dariusz Eliasz

  SEZON II #10 - Przetwarzanie danych w Allegro - Dariusz Eliasz

  Jak wygląda praca architekta ekosystemu big data w Allegro? Jakie zadania realizuje nasz zespół odpowiedzialny za narzędzia i infrastrukturę dla przetwarzania danych? Kiedy możemy mówić o dużych danych i ile Petabajtów przetwarza Allegro? Skąd pochodzą dane Allegro i dlaczego jest ich tak dużo oraz z jakiego powodu dopiero teraz przenosimy się do chmury?

  O tym wszystkim opowie zdobywca statuetki Allegro Tech Hero - Dariusz Eliasz – Team Manager & Platform Architect w Allegro.

  Główne zainteresowania  Darka to architektura rozwiązań Big Data i data governance. Entuzjasta skalowalnych rozwiązań rozproszonych, przetwarzania dużych zbiorów danych i ciągłego szukania ulepszeń. Łączy te zainteresowania z planowaniem i prowadzeniem projektów wdrażających .

  • 38 min
  SEZON II #9 - Od inżyniera do lidera w Allegro - Bartosz Gałek

  SEZON II #9 - Od inżyniera do lidera w Allegro - Bartosz Gałek

  Czym jest Opbox i jakie wyzwania przed nim stoją? Jak w Allegro angażujemy się w rozwój kultury Open Source? Ile mamy projektów na GitHubie i jak świętujemy Hacktoberfest? W jaki sposób można rozwinąć się od inżyniera do lidera?

  Na te pytania w najnowszym Allegro Tech Podcast odpowie Bartek Gałek, Team Leader w Allegro.

  What is Opbox and what challenges are faceing it? How does Allegro contribute to Open Source culture? How many projects on GitHub do we have and how do we celebrate Hacktoberfest? How can you grow from engineer to leadership in Allegro?

  Bartek Gałek, Team Leader at Allegro, will answer these questions in the newest Allegro Tech Podcast.

  Tak jak Obelix nie potrzebował magicznego napoju do bycia silnym, tak Bartosz nie potrzebuje kawy do tego, aby tryskać energią i zarażać nią zespół, któremu przewodzi jako Team Leader w Allegro. Prywatnie, fan gier planszowych, zwolennik i współtwórca otwartego oprogramowania. Nie potrafi przejść obok hackathonu obojętnie.

  Just as Obelix did not need a magic drink to be strong - Bartosz does not need coffee to always be full of energy and shares it with his team. Huge fan of board games, supporter and co-creator of open source software. Operates in Warsaw! Bartosz cannot resist Hackathon attendance.

  • 27 min
  SEZON II #8 - Inżynier w zespole produktowym - Michał Bareja

  SEZON II #8 - Inżynier w zespole produktowym - Michał Bareja

  Czym zajmuje się Team Leader w Allegro? Jak wygląda cykl życia oprogramowania w zespole produktowym? Jaka jest rola inżyniera oprogramowania w rozwoju produktu? W jaki sposób wykorzystujemy w Allegro Event Storming? Jakich technologii używają programiści w zespołach produktowych?

  Między innymi o tym opowie Michał Bareja, Team Manager w Allegro, w rozmowie z Piotrem Betkierem.

  Linki do materiałów:
  Prezentacja Macieja Szarlińskiego o Event Stormingu >>>
  Service Mesh w Allegro >>> 
  Wyszukiwarka w Allegro >>>
  Architektura Heksagonalna >>>

  Michał jest liderem zespołu developerskiego w obszarze Delivery Experience. Wielki fan Domain-Driven Design, Test-Driven Development'u, Pair Programming'u, Event Storming'u i metodyk zwinnych. Przez większość swojej kariery pracował w software house'ach. Po dołączeniu do Allegro odkrył, że rozwój produktów to znacznie więcej niż tylko pisanie kodu.

  Michał is a Development Team Leader in the Delivery Experience area. Huge fan of Domain-Driven Design, Test-Driven Development, Pair Programming, Event Storming and Agile methodologies. Worked in software houses through most of his career. After joining Allegro, he discovered that product development means a lot more than just writing code.

  • 32 min
  SEZON II #7 - Data Scientist w Allegro - Julia Bluszcz

  SEZON II #7 - Data Scientist w Allegro - Julia Bluszcz

  Czym zajmuje się Data Scientist? Jak wygląda proces budowania modeli danych? Jak klasyczne i bayesowskie metody statystyczne pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie “dlaczego”? Czym różni się korelacja od kauzacji i jak estymować efekty różnego rodzaju zmian, nawet gdy nie możemy przeprowadzić testów AB?  Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym podcascie, którego gościem jest Julia Bluszcz.

  Julia jest absolwentką magisterskich studiów na wydziale statystyki na uniwersytecie im. Humboldtów w Berlinie. Swoje doświadczenie zawodowe zbierała w firmach Nethone i Omni:us, gdzie zajmowała się m.in. detekcją transakcji fraudowych, wizualizacją danych biznesowych czy organizacją konferencji Machine Intelligence Summit poświęconej tematyce sztucznej inteligencji. Jej zainteresowania naukowe obejmują uczenie maszynowe, wizualizację danych oraz ekonometrię. Obecnie Julia pracuje jako Senior Data Scientist w Allegro, gdzie zajmuje się forecastingiem i analizą zachowań zakupowych użytkowników platformy.

  What does a Data Scientist do? What is the process of building a machine learning model like? How classical and bayesian statistical methods allow us to answer the fundamental question “why”? What is the difference between correlation and causation and how can we  estimate various types of treatment effects if we cannot conduct an AB test? You can find answers to these questions in our newest podcast with special guest, Julia Bluszcz.

  Julia holds degrees in statistics and quantitative methods in economics from the Humboldt University in Berlin and Warsaw School of Economics. She has gathered work experience in tech start-ups Nethone and Omni:us where she worked on fraud detection in credit card transactions and organized tech-related events, e.g. Machine Intelligence Summit in Berlin. Her scientific interests include machine learning, data visualization, and econometrics. Julia works as a Senior Data Scientist at Allegro, where she specializes in forecasting and analysing consumer buying behavior.

  • 26 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
20 Ratings

20 Ratings

Top Podcasts In Technology

NIEBEZPIECZNIK.pl
Pucek & Kuźniar • by Voice House
Maciej Kawecki
Lex Fridman
Jack Rhysider
Krzysztof Kempiński

You Might Also Like