30 min

Andrew Michta: Koniec mocarstwowej Rosji? Polska krajem frontowym, jak Niemcy w czasie zimnej wojny Układ Otwarty. Igor Janke zaprasza

    • News

Prof. Andrew Michta przewiduje upadek Rosji jako mocarstwa. Uważa, ze Polska staje się obecnie krajem frontowym NATO i będzie pełnić taką rolę, jaką pełniły Niemcy Zachodnie w czasie zimnej wojny. 

Prof. Andrew Michta przewiduje upadek Rosji jako mocarstwa. Uważa, ze Polska staje się obecnie krajem frontowym NATO i będzie pełnić taką rolę, jaką pełniły Niemcy Zachodnie w czasie zimnej wojny. 

30 min

Top Podcasts In News

Dariusz Rosiak
Maciej Okraszewski
Polityka Insight
RMF FM
Igor Janke
Ośrodek Studiów Wschodnich