43 min

#07: Antydepresant o klimacie Podcast #todziała

    • Działalność non-profit

Gwałtowne burze nawiedzają Europę. Przedłużają się ekstremalne upały. Wnioski z wstępnej wersji raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych) nie napawają optymizmem. To wszystko przeraża. Coraz więcej osób dopada „depresja klimatyczna”.

Jak się nie bać? Jak sobie radzić z zachwianym poczuciem bezpieczeństwa?

O nadziei na lepsze klimatyczne jutro opowiadają Jadwiga Klata, aktywistka z Extinction Rebellion Polska oraz Paweł Szypulski – dyrektor programowy Greenpeace Polska.
Paweł opowiada o koniecznych zmianach systemowych, o wdrażanych już ważnych projektach, np. o morskich farmach wiatrowych. Jadwiga opowiada o nadziei jaką niesie aktywizm poprzez wzmacnianie poczucia wspólnoty, o warsztatach z kręgów empatii. Oboje polecają konstruktywne książki i portale. Podrzucają przydatne w zmaganiu się ze zmianami klimatycznymi konkretne rozwiązania.

Gwałtowne burze nawiedzają Europę. Przedłużają się ekstremalne upały. Wnioski z wstępnej wersji raportu IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych) nie napawają optymizmem. To wszystko przeraża. Coraz więcej osób dopada „depresja klimatyczna”.

Jak się nie bać? Jak sobie radzić z zachwianym poczuciem bezpieczeństwa?

O nadziei na lepsze klimatyczne jutro opowiadają Jadwiga Klata, aktywistka z Extinction Rebellion Polska oraz Paweł Szypulski – dyrektor programowy Greenpeace Polska.
Paweł opowiada o koniecznych zmianach systemowych, o wdrażanych już ważnych projektach, np. o morskich farmach wiatrowych. Jadwiga opowiada o nadziei jaką niesie aktywizm poprzez wzmacnianie poczucia wspólnoty, o warsztatach z kręgów empatii. Oboje polecają konstruktywne książki i portale. Podrzucają przydatne w zmaganiu się ze zmianami klimatycznymi konkretne rozwiązania.

43 min