6 episodes

W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofią a życiem mistycznym na przełomie wieków. Spotkania są organizowane przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl wykładów w roku akademickim 2012/2013 jest kontynuacją spotkań zapoczątkowanych rok wcześniej.

Filozofia Mistyki II Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie

    • Religion & Spirituality
    • 5.0, 2 Ratings

W czasie cyklu wykładów prelegenci stalają się uchwycić związek zachodzący między filozofią a życiem mistycznym na przełomie wieków. Spotkania są organizowane przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i Katedrę Filozoficznych Podstaw Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cykl wykładów w roku akademickim 2012/2013 jest kontynuacją spotkań zapoczątkowanych rok wcześniej.

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To