3 episodes

+ Ekonomia społeczna
+ Współpraca i solidarność
+ Działalność spółdzielni socjalnych
+ Idee i praktyka
+ Artykuły i rozmowy
+ Oto podcast tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Głos spółdzielczy Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

  • Business

+ Ekonomia społeczna
+ Współpraca i solidarność
+ Działalność spółdzielni socjalnych
+ Idee i praktyka
+ Artykuły i rozmowy
+ Oto podcast tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

  Przegląd Pism Spółdzielczych. Maria Orsetti

  Przegląd Pism Spółdzielczych. Maria Orsetti

  Maria Orsetti: kobiety do spółdzielni. Zapraszamy Was na przegląd pism spółdzielczych! Dzięki uprzejmości Oficyny Naukowej przedstawiamy wam fragmenty serii „Kooperatyzm”. Autorką drugiej lektury jaką Wam prezentujemy jest Maria Orsetti. Przeczytamy dla Was fragment Referatu Maria Orsetti jaki wygłosiła na Zjeździe Założycielskim Ligi Kooperatystek w Polsce w 1935. 

  Maria Orsetti, Kooperatyzm, anarchizm, feminizm (2019). Wydawnictwo Oficyna Naukowa, wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Piotr Laskowski. 

  • 22 min
  Przegląd Pism Spółdzielczych. Wojciechowski

  Przegląd Pism Spółdzielczych. Wojciechowski

  Zapraszamy Was na przegląd pism spółdzielczych! Dzięki uprzejmości Oficyny Naukowej przedstawiamy wam  fragmenty serii „Kooperatyzm”.
  Autorem pierwszej lektury jest Stanisław Wojciechowski, prezydent Rzeczpospolitej Polski w latach 1922-26, działacz społeczny i profesor pierwszej w Polsce Katedry Spółdzielczości.
  Tekst udostępniony został w zbiorze „Wybór pism spółdzielczych” w opracowaniu Kamila Piskały i pod redakcją naukową Aleksandry Bilewicz i Barłomieja Błesznowskiego. Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2020.

  • 12 min
  Zwiastun

  Zwiastun

  Ekonomia społeczna
  Współpraca i solidarność
  Działalność spółdzielni socjalnych
  Idee i praktyka
  Artykuły i rozmowy
  Oto podcast tworzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

  • 16 sec

Top Podcasts In Business