47 min

Homo oeconomicus w świecie manipulacji - rzecz o psychologii i marketingu. prof. dr hab. Dariusz Doliński, prof. dr hab. Robert Kozielski questus marketing podcast

    • Marketing

Rozwój technologii sprawia, że robimy wszystko szybciej i w sposób bardziej automatyczny. Nieustający pęd, kultura digitalowa i idąca za nimi ewolucyjna zmiana trybu życia prowadzą do coraz niższej racjonalności konsumentów. Na ową racjonalność wpływa również mocne przebodźcowanie. Szacuje się, że do każdego mieszkańca dużego miasta, dociera codziennie 1100 reklam. M.in. to sprawia, że ludzie nie wiedzą, co ich skłoni do zakupu, więc oczekiwanie, że sami nam o tym powiedzą, jest abstrakcją.


O dowodach psychologicznych, manipulacji i błędach marketerów oraz motywacjach zakupowych Polaków rozmawiają:


– prof. dr hab. Dariusz Doliński – Kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, ekspert w zakresie psychologii społecznej
– prof.  Robert Kozielski – CEO questus – jedynego w Polsce Akredytowanego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing

Rozwój technologii sprawia, że robimy wszystko szybciej i w sposób bardziej automatyczny. Nieustający pęd, kultura digitalowa i idąca za nimi ewolucyjna zmiana trybu życia prowadzą do coraz niższej racjonalności konsumentów. Na ową racjonalność wpływa również mocne przebodźcowanie. Szacuje się, że do każdego mieszkańca dużego miasta, dociera codziennie 1100 reklam. M.in. to sprawia, że ludzie nie wiedzą, co ich skłoni do zakupu, więc oczekiwanie, że sami nam o tym powiedzą, jest abstrakcją.


O dowodach psychologicznych, manipulacji i błędach marketerów oraz motywacjach zakupowych Polaków rozmawiają:


– prof. dr hab. Dariusz Doliński – Kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, ekspert w zakresie psychologii społecznej
– prof.  Robert Kozielski – CEO questus – jedynego w Polsce Akredytowanego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing

47 min