2 min

Ja som váš dobrý pastier – 27. júl Zamyslenia EVS

    • Christianity

„…po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“ Žalm 23:3

Toto je svedectvo človeka, pre ktorého je Pán pastierom. Tieto slová sa týkajú všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša a ktorým Pán Ježiš hovorí: Ja som váš dobrý pastier. Ak je niečo, čo je jasné kresťanovi, tak je to fakt, že my sami nenájdeme tú správnu cestu životom. Od mladosti sa pýtame: Ako zistím, čo je Božia vôľa v mojom živote? Kde ma chce Pán použiť? Ako sa vyhnem nebezpečenstvám a pokušeniu? Tieto a podobné otázky nie sú o nič menej aktuálne ani v staršom veku. Vtedy je dobré zastaviť sa, aby sme dovolili Pánovi viesť nás po ceste, po ktorej máme kráčať, ktorá sa v Božom Slove nazýva cestou spravodlivosti. Pán nikdy nezamýšľal, aby sme my sami uskutočňovali Jeho plány v našich životoch. Túto úlohu zobral na seba a chce, aby sme s tým počítali. Nerobí to kvôli tomu, aby sme boli počestní. A nerobí to ani preto, aby sme boli takí, akými by sme mali byť. Robí to kvôli svojmu menu. „Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj ma.“ (Ž 31,4) Znamená to, že Pán sám chce uskutočniť všetky plány a myšlienky, ktoré má s nami. On bude dávať pozor na to, aby sa naša noha nepošmykla a nedovolí, aby sa naša noha klátila. (Ž 121:3) Nemá teda žiadnu požiadavku na nás? Áno, je to požiadavka pokory – aby sme zložili svoje veci na Neho a dôverovali Mu. „Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste.“ (Ž 25:9) Preto sa môžeš smelo spoľahnúť na Pána Ježiša! Vtedy bude aj On bdieť nad tebou a všetky Jeho myšlienky a plány s tebou sa naplnia.

„…po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“ Žalm 23:3

Toto je svedectvo človeka, pre ktorého je Pán pastierom. Tieto slová sa týkajú všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša a ktorým Pán Ježiš hovorí: Ja som váš dobrý pastier. Ak je niečo, čo je jasné kresťanovi, tak je to fakt, že my sami nenájdeme tú správnu cestu životom. Od mladosti sa pýtame: Ako zistím, čo je Božia vôľa v mojom živote? Kde ma chce Pán použiť? Ako sa vyhnem nebezpečenstvám a pokušeniu? Tieto a podobné otázky nie sú o nič menej aktuálne ani v staršom veku. Vtedy je dobré zastaviť sa, aby sme dovolili Pánovi viesť nás po ceste, po ktorej máme kráčať, ktorá sa v Božom Slove nazýva cestou spravodlivosti. Pán nikdy nezamýšľal, aby sme my sami uskutočňovali Jeho plány v našich životoch. Túto úlohu zobral na seba a chce, aby sme s tým počítali. Nerobí to kvôli tomu, aby sme boli počestní. A nerobí to ani preto, aby sme boli takí, akými by sme mali byť. Robí to kvôli svojmu menu. „Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj ma.“ (Ž 31,4) Znamená to, že Pán sám chce uskutočniť všetky plány a myšlienky, ktoré má s nami. On bude dávať pozor na to, aby sa naša noha nepošmykla a nedovolí, aby sa naša noha klátila. (Ž 121:3) Nemá teda žiadnu požiadavku na nás? Áno, je to požiadavka pokory – aby sme zložili svoje veci na Neho a dôverovali Mu. „Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste.“ (Ž 25:9) Preto sa môžeš smelo spoľahnúť na Pána Ježiša! Vtedy bude aj On bdieť nad tebou a všetky Jeho myšlienky a plány s tebou sa naplnia.

2 min