11 min

Jakie sankcje za białą listę i split payment? DGPtalk: Cyfryzacja podatków

    • Business

Od 1 stycznia 2020 r. przelew na niewłaściwe konto kontrahenta będzie objęty sankcją. Podatnik nie będzie mógł bowiem zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów, chyba że o przelewie na konto spoza białej listy powiadomi naczelnika urzędu skarbowego. Oznacza to, że musimy sprawdzać w białej liście, czyli wykazie czynnych podatników VAT, czy konto na które mamy przelać należność znalazło się na liście rachunków kontrahenta. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują też sankcje związane ze split paymentem. Dotyczą one zarówno sprzedawców (za niewykonanie obowiązku oznaczenia faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”) jak i nabywców (za przelew poza split paymentem, mimo że obowiązkowo powinien zapłacić w split paymencie). Od nich na szczęście też można się uwolnić. 
Szczegóły w rozmowie z Bogdanem Zatorskim, ekspertem konsultingu biznesowego SAGE. 
Autor: Łukasz Zalewski
Słuchaj podcastów: Cyfryzacja podatków

For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy

Od 1 stycznia 2020 r. przelew na niewłaściwe konto kontrahenta będzie objęty sankcją. Podatnik nie będzie mógł bowiem zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów, chyba że o przelewie na konto spoza białej listy powiadomi naczelnika urzędu skarbowego. Oznacza to, że musimy sprawdzać w białej liście, czyli wykazie czynnych podatników VAT, czy konto na które mamy przelać należność znalazło się na liście rachunków kontrahenta. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują też sankcje związane ze split paymentem. Dotyczą one zarówno sprzedawców (za niewykonanie obowiązku oznaczenia faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”) jak i nabywców (za przelew poza split paymentem, mimo że obowiązkowo powinien zapłacić w split paymencie). Od nich na szczęście też można się uwolnić. 
Szczegóły w rozmowie z Bogdanem Zatorskim, ekspertem konsultingu biznesowego SAGE. 
Autor: Łukasz Zalewski
Słuchaj podcastów: Cyfryzacja podatków

For information regarding your data privacy, visit Acast.com/privacy

11 min

Top Podcasts In Business