42 min

Kazanie 03.05.2020: Artur Śmieja – Wyjście z ciemnej doliny Słowo Życia

    • Christianity

Jak wyjść z ciemnej doliny? W kazaniu pastor Artur Śmieja omawia dokładnie fragment z Psalmu 84 wersy 5-8, gdzie wers po wersie analizuje jak my ludzie możemy wyjść z doliny cienia. W fragmencie tym Bóg daje nam dokładne instrukcje co i jak mamy robić, aby wzrastać w Jego mocy i ujrzeć Go - "Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie”. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

Jak wyjść z ciemnej doliny? W kazaniu pastor Artur Śmieja omawia dokładnie fragment z Psalmu 84 wersy 5-8, gdzie wers po wersie analizuje jak my ludzie możemy wyjść z doliny cienia. W fragmencie tym Bóg daje nam dokładne instrukcje co i jak mamy robić, aby wzrastać w Jego mocy i ujrzeć Go - "Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie”. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do posłuchania!

42 min