5 episodes

Jestem psychologiem specjalizującym się w diagnozie psychologicznej. Staram się popularyzować wiedzę opartą o rzetelne dowody naukowe. Pracuję zgodnie z praktyką Evidence - Based Practice in Psychology. Nie stosuję metod etycznie wątpliwych i naukowo nieuzasadnionych. Chcę wyłamać się ze stereotypu i wykonywać zawód psychologa w sposób nowoczesny i zgodny ze współczesnymi standardami. Dążę do podnoszenia kwalifikacji. Cenię profesjonalizm i holistyczne podejście. Prowadzę własny gabinet psychologiczny w Warszawie.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną oraz studia podyplomowe na kierunku Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Pracowałam w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Sądowym o wzmocnionym zabezpieczeniu, w Zakładzie Karnym na Oddziale Zakładu Karnego typu półotwartego i zamkniętego, w Centrum Leczenia Uzależnień, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończyłam szkolenie z profilaktyki uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała, szkolenie z zakresu pomocy dzieciom ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), kurs dokształcający pn. Podstawy Teoretyczne i Warsztatowe Systemów Psychoterapeutycznych. Odbyłam psychoterapię prowadzoną w podejściu poznawczo - behawioralnym z uwzględnieniem terapii schematów, aby dbać o własny rozwój osobisty.

kinga rajchel psycholog Kinga Rajchel Psycholog

    • Science
    • 5.0, 1 Rating

Jestem psychologiem specjalizującym się w diagnozie psychologicznej. Staram się popularyzować wiedzę opartą o rzetelne dowody naukowe. Pracuję zgodnie z praktyką Evidence - Based Practice in Psychology. Nie stosuję metod etycznie wątpliwych i naukowo nieuzasadnionych. Chcę wyłamać się ze stereotypu i wykonywać zawód psychologa w sposób nowoczesny i zgodny ze współczesnymi standardami. Dążę do podnoszenia kwalifikacji. Cenię profesjonalizm i holistyczne podejście. Prowadzę własny gabinet psychologiczny w Warszawie.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną oraz studia podyplomowe na kierunku Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Pracowałam w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Sądowym o wzmocnionym zabezpieczeniu, w Zakładzie Karnym na Oddziale Zakładu Karnego typu półotwartego i zamkniętego, w Centrum Leczenia Uzależnień, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończyłam szkolenie z profilaktyki uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała, szkolenie z zakresu pomocy dzieciom ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), kurs dokształcający pn. Podstawy Teoretyczne i Warsztatowe Systemów Psychoterapeutycznych. Odbyłam psychoterapię prowadzoną w podejściu poznawczo - behawioralnym z uwzględnieniem terapii schematów, aby dbać o własny rozwój osobisty.

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

JestemSzymon ,

10/10

Niesamowicie inteligenta osoba z darem do przekazywania wiedzy