43 min

Mentalność mieszkańców Azji Centralnej OSW - Ośrodek Studiów Wschodnich

    • Education

Z Mariuszem Marszewskim ruszamy w podróż po Azji Centralnej. Rozmawiamy o genezie państw regionu, obyczajach, roli rodziny i religii w tych społeczeństwach.1:02 - powstanie, historia państw regionu i tożsamości narodowe06:50 - budowanie narodów w Azji Centralnej08:10 - dawne osadnictwo na ziemiach Azji Centralnej13:30 - porządek świata i rola hierarchi w Azji Centralnej18:35 - rola rodziny i relacji wewnątrz rodziny 27:50 - podział ról w społeczeństwie31:35 - pozycja kobiet 36:05 - rola islam w Azji Centralnej

Z Mariuszem Marszewskim ruszamy w podróż po Azji Centralnej. Rozmawiamy o genezie państw regionu, obyczajach, roli rodziny i religii w tych społeczeństwach.1:02 - powstanie, historia państw regionu i tożsamości narodowe06:50 - budowanie narodów w Azji Centralnej08:10 - dawne osadnictwo na ziemiach Azji Centralnej13:30 - porządek świata i rola hierarchi w Azji Centralnej18:35 - rola rodziny i relacji wewnątrz rodziny 27:50 - podział ról w społeczeństwie31:35 - pozycja kobiet 36:05 - rola islam w Azji Centralnej

43 min

Top Podcasts In Education