1 min

Neprestávaj napredovať – 30. júl Zamyslenia EVS

    • Christianity

„lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme,…“ (Sk 17:28)

Keď som mal sedem rokov, otec mi kúpil prvý bicykel. Dovtedy som na žiadnom nejazdil. Moja rodina a priatelia sa ma trpezlivo pokúšali naučiť umeniu bicyklovania. Čoskoro som zistil, že ak chcem ostať na bicykli, musím robiť jednu vec – neprestať sa hýbať vpred. Ak by som sa zastavil, spadol by som a zranil sa. Rovnako je to aj v kresťanskom živote. Nikdy nemôžeme žiť tento život na najvyššej rovine, pokiaľ nebudeme neprestajne rásť a napredovať. Dnes by si mal byť vo svojom srdci, duši a tele Bohu bližšie než kedykoľvek vo svojom živote.

Modlitba dňa

Pane, na svojej púti s Tebou som urobil pokroky príliš pomaly. Nech som pritiahnutý bližšie k svetlu Tvojej lásky a milosti.

„lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme,…“ (Sk 17:28)

Keď som mal sedem rokov, otec mi kúpil prvý bicykel. Dovtedy som na žiadnom nejazdil. Moja rodina a priatelia sa ma trpezlivo pokúšali naučiť umeniu bicyklovania. Čoskoro som zistil, že ak chcem ostať na bicykli, musím robiť jednu vec – neprestať sa hýbať vpred. Ak by som sa zastavil, spadol by som a zranil sa. Rovnako je to aj v kresťanskom živote. Nikdy nemôžeme žiť tento život na najvyššej rovine, pokiaľ nebudeme neprestajne rásť a napredovať. Dnes by si mal byť vo svojom srdci, duši a tele Bohu bližšie než kedykoľvek vo svojom živote.

Modlitba dňa

Pane, na svojej púti s Tebou som urobil pokroky príliš pomaly. Nech som pritiahnutý bližšie k svetlu Tvojej lásky a milosti.

1 min