11 min

Ochrona lasów - bank leśnych genów i bioróżnorodność łęgów w Dolinie Wkry Polityka Spójności - Sprawdzamy!

    • Politics

Lasy i ich bioróżnorodność można chronić na wiele sposobów. W Miłkowie koło Karpacza działa Leśny Bank Genów Kostrzyca, który przechowuje wiele nasion drzew i krzewów. To nie tylko przygotowanie na wypadek poważnych zmian klimatycznych, ale także wsparcie dla bieżącej odbudowy ekosystemów leśnych. Dzięki unijnemu wsparciu projekt Lasów Państwowych może się rozwijać. Natomiast w Pomiechówku na Mazowszu unijne dofinansowanie pomaga chronić bioróżnorodność lasów łęgowych w rejonie Doliny Wkry.​

Lasy i ich bioróżnorodność można chronić na wiele sposobów. W Miłkowie koło Karpacza działa Leśny Bank Genów Kostrzyca, który przechowuje wiele nasion drzew i krzewów. To nie tylko przygotowanie na wypadek poważnych zmian klimatycznych, ale także wsparcie dla bieżącej odbudowy ekosystemów leśnych. Dzięki unijnemu wsparciu projekt Lasów Państwowych może się rozwijać. Natomiast w Pomiechówku na Mazowszu unijne dofinansowanie pomaga chronić bioróżnorodność lasów łęgowych w rejonie Doliny Wkry.​

11 min