48 min

Odcinek 12: Jakie jest prawdziwe bezrobocie? Zbigniew Dylewski

    • Education

Bezrobocie jest chyba najczęściej mierzonym parametrem gospodarczym. Wysokie bezrobocie stanowi zagrożenie dla ładu społecznego, może prowadzić do rozruchów i zmian politycznych.
W potocznym rozumieniu bezrobotnym jest ten, kto nie ma pracy, ale są różne definicje bezrobocia. Inna jest definicja na użytek wewnątrzkrajowy, a inna dla celów statystyki międzynarodowej. Różnice w danych są także wysokie, dla niektórych województw różnice między stopą bezrobocia dla celów krajowych i zagranicznych potrafią przekraczać 100%.
Ale w tym wykładzie chcielibyśmy omówić PRAWDZIWE bezrobocie, które okresami wynosiło kilkanaście milionów osób. Cofniemy się w historii, żeby pokazać skalę bezrobocia i jakość naszego gospodarowania. A przy okazji wyjaśnimy dlaczego obecnie nasze przeciętne wynagrodzenia nie wynoszą prawie 11 tys. zł, choć właśnie takie być powinny.
Zobacz podcast w formie video: https://www.youtube.com/watch?v=Y6DK8mUriTk

Bezrobocie jest chyba najczęściej mierzonym parametrem gospodarczym. Wysokie bezrobocie stanowi zagrożenie dla ładu społecznego, może prowadzić do rozruchów i zmian politycznych.
W potocznym rozumieniu bezrobotnym jest ten, kto nie ma pracy, ale są różne definicje bezrobocia. Inna jest definicja na użytek wewnątrzkrajowy, a inna dla celów statystyki międzynarodowej. Różnice w danych są także wysokie, dla niektórych województw różnice między stopą bezrobocia dla celów krajowych i zagranicznych potrafią przekraczać 100%.
Ale w tym wykładzie chcielibyśmy omówić PRAWDZIWE bezrobocie, które okresami wynosiło kilkanaście milionów osób. Cofniemy się w historii, żeby pokazać skalę bezrobocia i jakość naszego gospodarowania. A przy okazji wyjaśnimy dlaczego obecnie nasze przeciętne wynagrodzenia nie wynoszą prawie 11 tys. zł, choć właśnie takie być powinny.
Zobacz podcast w formie video: https://www.youtube.com/watch?v=Y6DK8mUriTk

48 min

Top Podcasts In Education