42 min

Odcinek 13: Polskie miasta przyszłościowe Zbigniew Dylewski

    • Education

W Polsce mamy 66 miast na prawach powiatu, w tym 18 miast wojewódzkich. Spojrzałem na nasze miasta npp okiem gospodarczym, ale oceniłem tylko miasta wojewódzkie. Wybrałem 17 kryteriów gospodarczych (demograficzne -5, dochodów ludności – 8 i dochodów budżetowych -4). Następnie uszeregowałem miasta wojewódzkie według danych GUS w każdym z 17 kryteriów. Starałem się w uzasadnionych przypadkach DANE ODNOSIĆ DO LICZBY MIESZKAŃCÓW, żeby nie faworyzować największych miast.
Za 1-sze miejsce w każdym kryterium miasto otrzymywało 18 punktów, a za ostatnie 18-te miejsce tylko 1 punkt. Maksymalnie można było otrzymać 17x18= 306 punktów, a minimalnie 17x1=17 punktów.
Które miasta są przyszłościowymi?… te miasta, do których ludzie przyjeżdżają, żeby zamieszkać, względnie przyjeżdżają do tych miast za pracą albo, żeby studiować… te miasta, w których są najwyższe wynagrodzenia i najwyższe wzrosty wynagrodzeń… i te w których dochody budżetowe na mieszkańca są wysokie i pozwalają na stworzenie mieszkańcom przyjaznych warunków do rozwoju… kryteriów jest w sumie 17.
Zobacz podcast w formie video: https://www.youtube.com/watch?v=1p6ZxWoJb4U
Podcast do poczytania: https://www.zbigniewdylewski.pl/post/polskie-miasta-przysz%C5%82o%C5%9Bciowe-wyk%C5%82ad-do-poczytania

W Polsce mamy 66 miast na prawach powiatu, w tym 18 miast wojewódzkich. Spojrzałem na nasze miasta npp okiem gospodarczym, ale oceniłem tylko miasta wojewódzkie. Wybrałem 17 kryteriów gospodarczych (demograficzne -5, dochodów ludności – 8 i dochodów budżetowych -4). Następnie uszeregowałem miasta wojewódzkie według danych GUS w każdym z 17 kryteriów. Starałem się w uzasadnionych przypadkach DANE ODNOSIĆ DO LICZBY MIESZKAŃCÓW, żeby nie faworyzować największych miast.
Za 1-sze miejsce w każdym kryterium miasto otrzymywało 18 punktów, a za ostatnie 18-te miejsce tylko 1 punkt. Maksymalnie można było otrzymać 17x18= 306 punktów, a minimalnie 17x1=17 punktów.
Które miasta są przyszłościowymi?… te miasta, do których ludzie przyjeżdżają, żeby zamieszkać, względnie przyjeżdżają do tych miast za pracą albo, żeby studiować… te miasta, w których są najwyższe wynagrodzenia i najwyższe wzrosty wynagrodzeń… i te w których dochody budżetowe na mieszkańca są wysokie i pozwalają na stworzenie mieszkańcom przyjaznych warunków do rozwoju… kryteriów jest w sumie 17.
Zobacz podcast w formie video: https://www.youtube.com/watch?v=1p6ZxWoJb4U
Podcast do poczytania: https://www.zbigniewdylewski.pl/post/polskie-miasta-przysz%C5%82o%C5%9Bciowe-wyk%C5%82ad-do-poczytania

42 min

Top Podcasts In Education