Liczba odcinków: 55

Portal ohistorie.eu stanowi platformę dla wymiany poglądów i dyskusji na temat historii XX i XXI w. oraz zagadnień związanych z metodologią i teorią historii, historia publiczną, historią wizualną, historią kulturową. Zależy nam na prowadzeniu dialogu i poważnej debaty. W naszych materiałach prezentujemy wypowiedzi zawodowych historyków rozmaitych specjalności oraz innych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.
email: ohistorie@zoho.eu

ohistorie.eu ohistorie.eu

  • Historia

Portal ohistorie.eu stanowi platformę dla wymiany poglądów i dyskusji na temat historii XX i XXI w. oraz zagadnień związanych z metodologią i teorią historii, historia publiczną, historią wizualną, historią kulturową. Zależy nam na prowadzeniu dialogu i poważnej debaty. W naszych materiałach prezentujemy wypowiedzi zawodowych historyków rozmaitych specjalności oraz innych badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.
email: ohistorie@zoho.eu

  /Audio/ Nowoczesne technologie w humanistyce. Cz. 2. Możliwości, ograniczenia, zagrożenia

  /Audio/ Nowoczesne technologie w humanistyce. Cz. 2. Możliwości, ograniczenia, zagrożenia

  Portal ohistorie.eu zaprasza do wysłuchania rozmowy:

   

  Nowoczesne technologie w humanistyce

  | Część  II |

  Możliwości, ograniczenia, zagrożenia

   

  Rozmowa koncentruje się na zagadnieniach
  związanych z projektowaniem i realizacją badań z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury. Omówione zostają zarówno możliwości i perspektywy, jak
  i ograniczenia oraz zagrożenia, z którymi mogą się zetknąć humaniści (i nie tylko) chcący wykorzystać w praktyce badawczej wyspecjalizowane narzędzia cyfrowe. Podczas dyskusji zostało podjętych kilka wątków, m.in.: Czy
  prowadzenie badań z użyciem nowych technologii to nauka czy może efekciarstwo dla leniwych? Czy humanista wykorzystujący nowe technologie to świadomy naukowiec
  czy raczej rzemieślnik i operator narzędzi? Na ile nowoczesna infrastruktura badawcza wspomaga humanistów w ich badaniach, a na ile ich wyręcza? Jaki wpływ na projektowanie i realizację badań ma rozwój technologii? Charakterystyce dyskutowanych problemów, wśród których pojawia się także kwestia aplikowania o granty i polityka otwartości danych, towarzyszą liczne odwołania do konkretnych przykładów wykorzystania
  nowoczesnej infrastruktury w praktyce badawczej.

   

  W rozmowie biorą udział eksperci:

   

  Dr Jan Wieczorek (CLARIN)

  CLARIN-PL, Katedra Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej

   

  Dr Beata Jarosz (UMCS)

  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS

  w Lublinie

    

  Publikujemy słownik pojęć z obszaru humanistyki cyfrowej opracowany przez dr Beatę Jarosz.
  (konsultacja merytoryczna: dr Jan Wieczorek).

  Definicje pojęć - kliknij TU

  ---

  Realizacja wideo i podcastu:

  Dr hab. Piotr WITEK, prof. UMCS

  • 1 godz. 19 min
  /audio/ Nowoczesne technologie w humanistyce | Część 1 | CLARIN-PL i jego narzędzia w praktyce badawczej

  /audio/ Nowoczesne technologie w humanistyce | Część 1 | CLARIN-PL i jego narzędzia w praktyce badawczej

  Portal ohistorie.eu zaprasza do wysłuchania rozmowy:

  ---

  Nowoczesne technologie w humanistyce

  | Cz. 1 |

  CLARIN-PL i jego narzędzia w praktyce badawczej

  ---
  Dyskusja jest poświęcona wyzwaniom, korzyściom oraz zagrożeniom, jakie są związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w badaniach humanistycznych. Rozmowa koncentruje się na omówieniu potencjału elektronicznej infrastruktury badawczej opracowywanej dla naukowców w konsorcjum CLARIN-PL. Przybliżone zostały zaawansowane narzędzia oparte na technologii przetwarzania języka naturalnego, które mogą wspomagać nie tylko humanistów (językoznawców, literaturoznawców, historyków itd.), ale też przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (np. ekonomistów, prawników, medyków) w realizacji rozmaitych projektów. Charakterystyce towarzyszą liczne odwołania do konkretnych przykładów wykorzystania nowoczesnej infrastruktury w praktyce badawczej.

  ---
  W rozmowie biorą udział eksperci:

  Dr Jan Wieczorek

  CLARIN-PL, Katedra Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej

  Dr Beata Jarosz

  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS w Lublinie

  ---

  Definicje pojęć - kliknij TU

  ---

  Realizacja podcastu:

  Dr hab. Piotr WITEK, prof. UMCS

  • 1 godz. 27 min
  Audio/ Zapowiedź wideo-recenzji | Wokół „zwrotu historycznego” w badaniach nad historią filmu

  Audio/ Zapowiedź wideo-recenzji | Wokół „zwrotu historycznego” w badaniach nad historią filmu

  Zapowiedź wideo-recenzji:
  Wokół „zwrotu historycznego” w badaniach nad historią filmu

  Książka Michała Pabisia-Orzeszyny "Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych" stanowi interesujące historiograficzno-metodologiczne studium nad filmoznawczym pisarstwem historycznym.

  Pełna recenzja już niebawem :)

  • 4 min
  Video/ Zapowiedź wideo-recenzji: Wokół „zwrotu historycznego” w badaniach nad historią filmu

  Video/ Zapowiedź wideo-recenzji: Wokół „zwrotu historycznego” w badaniach nad historią filmu

  Zapowiedź wideo-recenzji:
  Wokół „zwrotu historycznego” w badaniach nad historią filmu

  Książka Michała Pabisia-Orzeszyny "Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych" stanowi interesujące historiograficzno-metodologiczne studium nad filmoznawczym pisarstwem historycznym.

  Pełna recenzja już niebawem :)

  • 3 min
  /2a/ (audio) Spotkania Mistrzowskie portalu ohistorie.eu | Prof. MARCIN KULA

  /2a/ (audio) Spotkania Mistrzowskie portalu ohistorie.eu | Prof. MARCIN KULA

  Redakcja portalu ohistorie.eu zaprasza do obejrzenia i wysłuchania pierwszej odsłony audycji z nowego cyklu: Spotkania Mistrzowskie portalu ohistorie.eu. Na naszym portalu mamy honor gościć wybitnego historyka, twórcę polskiej szkoły socjologii historycznej, prof. MARCINA KULĘ. Rozmowę z prof. Marcinem Kulą prowadzą prof. Agnieszka Kolasa Nowak z Instytutu Socjologii UMCS i prof. Mariusz Mazur z Instytutu Historii UMCS. Zapraszamy do oglądania, słuchania, komentowania oraz udostępniania wideo na Państwa profilach w mediach społecznościowych. Redakcja portalu ohistorie.eu ---

  Realizacja wideo i podcastu

  Dr hab. Piotr Witek, prof. UMCS

  • 1 godz. 33 min
  /1a/ (audio) Spotkania Mistrzowskie portalu ohistorie.eu - zapowiedź

  /1a/ (audio) Spotkania Mistrzowskie portalu ohistorie.eu - zapowiedź

  Szanowni Państwo, Naukowy portal ohistorie.eu rozpoczyna nowy cykl audycji pt. „Spotkania Mistrzowskie portalu ohistorie.eu”. Treścią programów będą rozmowy z wybitnymi badaczkami i badaczami z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, których przemyślenia i prace miały ogromny wpływ na rozwój i funkcjonowanie nauki oraz rozumienie kultury i społeczeństwa. W naszych audycjach chcemy podejmować tematy dotyczące kulis uprawiania nauki przez uczone i uczonych, stosowanych przez nich podejść badawczych, metodologii, epistemologii oraz metodyki badań. W trakcie rozmów chcielibyśmy także podjąć zagadnienia takie jak społeczna funkcji nauki, edukacja akademicka, miejsce i rola uniwersytetu we współczesnym świecie. W naszej ocenie są to kwestie istotne, szczególnie w kontekście tego, że w ostatnim czasie w wielu środowiskach obserwujemy wzrost nastrojów antyintelektualnych, postaw wręcz wrogich wobec nauki i wiedzy naukowej. Biorąc pod uwagę kierunki i tempo, w jakich rozwija się technologia, niezwykle ważnym tematem do namysłu staje się jej wpływ na nauki społeczne i humanistyczne. Z jednej strony, mamy do czynienia z pojawieniem się nowych dziedzin i dyscyplin takich jak humanistyka cyfrowa, historia cyfrowa, archeologia cyfrowa, socjologia cyfrowa, powstałych i rozwijających się dzięki cyfrowym technologiom, pozwalającym prowadzić badania w skali i perspektywie niemożliwej do osiągnięcia przed cyfrową rewolucją. Z drugiej strony, cyfrowe technologie przynoszą szereg różnego rodzaju zagrożeń. Sztuczna inteligencja już ma udział w tworzeniu tekstów naukowych. Pojawia się problem choćby autorstwa. Możliwości sztucznej inteligencji w generowaniu i przetwarzaniu obrazów oraz materiałów audiowizualnych wydają się nieograniczone, co już skutkuje kreowaniem tzw. deep-fejków. Rozwój cyfrowych technologii wpłynie także na kształt edukacji akademickiej, która z sal wykładowych przenosi się do sieci. Uczelnie w Polsce będą zmuszone konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi na świecie. Zatem z naszymi gościniami i gośćmi chcielibyśmy także rozmawiać o wyzwaniach, jakie niesie dla nauki i akademii współczesność. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych audycji, udostępniania na Państwa profilach w mediach społecznościowych oraz komentowania. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie co do podejmowanych w programach zagadnień.

  • 3 min

Najpopularniejsze podcasty w kategorii Historia

Echo Rzymu
Radek Domin
Podcast Wojenne Historie
Historia II wojny światowej
Historia Jakiej Nie Znacie
Cezary Korycki
Dudek o Historii
Antoni Dudek
Mroczne Wieki
Michał Kuźniar
Wojna według Wołoszańskiego
Bogusław Wołoszański