4 episodes

Pismo Święte

Pismo Święte Jezus Królem

  • Religion & Spirituality

Pismo Święte

  Któż jak Bóg

  Któż jak Bóg

  https://youtu.be/dUaw25z0LJU

  • 1 min
  Mk 8, 11-13

  Mk 8, 11-13

  Mk 8, 11: Nadeszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.

  • 1 min
  Ewangelia (Mk 1, 40-45)

  Ewangelia (Mk 1, 40-45)

  Uzdrowienie trędowatego
  Słowa Ewangelii według Świętego Marka

  Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

  Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

  Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

  • 1 min
  Czytanie dnia

  Czytanie dnia

  Pismo Święte.

  • 10 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality