42 min

Pokorna wdzięcznoś‪ć‬ Kościół EXE

    • Christianity

Prowadzi pastor Robert Miksa na podstawie księgi Powtórzonego Prawa 8:1-20

Prowadzi pastor Robert Miksa na podstawie księgi Powtórzonego Prawa 8:1-20

42 min