Liczba odcinków: 54

Baza wiedzy o dobrych praktykach w zarządzaniu projektami.

W każdym odcinku usłyszysz jedną podpowiedź, jak zwiększyć szansę na powodzenie swojego projektu. Całość zbierze się w zestaw dobrych praktyk do wykorzystania w każdym projekcie. Pełną bazę lekcji znajdziesz na stronie www.prostooprojektach.pl.

Jeśli nie masz czasu na długie szkolenia z zarządzania projektami lub dopiero wkraczasz w ten nowy dla siebie świat, niniejszy podcast zapewni Ci kilka szybkich podpowiedzi. I wszystko podane prosto. Jak w tytule.

Zapraszam!

Prosto o projektach Michał Kopczewski

  • Biznes

Baza wiedzy o dobrych praktykach w zarządzaniu projektami.

W każdym odcinku usłyszysz jedną podpowiedź, jak zwiększyć szansę na powodzenie swojego projektu. Całość zbierze się w zestaw dobrych praktyk do wykorzystania w każdym projekcie. Pełną bazę lekcji znajdziesz na stronie www.prostooprojektach.pl.

Jeśli nie masz czasu na długie szkolenia z zarządzania projektami lub dopiero wkraczasz w ten nowy dla siebie świat, niniejszy podcast zapewni Ci kilka szybkich podpowiedzi. I wszystko podane prosto. Jak w tytule.

Zapraszam!

  Odcinek 53 - Dla najważniejszych ryzyk opracowano działania zapobiegawcze

  Odcinek 53 - Dla najważniejszych ryzyk opracowano działania zapobiegawcze

  Lista ryzyk niczego jeszcze nie rozwiąże. To dopiero pierwszy krok. Drugim jest opracowanie możliwych działań, które należy wykonać, aby zidentyfikowane ryzyka ograniczyć. Zgodnie z dewizą, że łatwiej zapobiegać niż leczyć, powinniśmy odpowiednią uwagę poświęcić tym tzw. działaniom zapobiegawczym.

  Dla większości ryzyk można wymyślić jakieś akcje, które warto podjąć już na początku projektu z myślą o minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Zespół poczuje się też bardziej zmotywowany i pozytywnie nastawiony, gdy nie poprzestanie na sporządzeniu listy zagrożeń, ale od razu podejmie jakieś środki zaradcze.  __________________________

  Motyw muzyczny:

  Acid Trumpet by Kevin MacLeod
  Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3340-acid-trumpet
  License: https://filmmusic.io/standard-license

  • 8 min
  Odcinek 52 - Zespół zidentyfikował kluczowe ryzyka w projekcie

  Odcinek 52 - Zespół zidentyfikował kluczowe ryzyka w projekcie

  Jeżeli spieszymy się, by czym prędzej zacząć działać w projekcie, to łatwo ominiemy ważny element planowania: identyfikację ryzyk. Zarządzanie ryzykiem może brzmi w sposób skomplikowany, ale można do tego podejść zdroworozsądkowo. Identyfikacja najważniejszych ryzyk wydaje się czynnością nieskomplikowaną, a może pomóc w uniknięciu kłopotów w projekcie. Dobrą praktyką jest zaprzęgnięcie całego zespołu do rozmowy o ryzykach, bo każdy ma inny punkt widzenia. Lider samodzielnie nie stworzy kompletnej listy ryzyk. Potrzebuje do tego pozostałych członków zespołu, z których każdy coś wniesie.

  Macierz istotności i prawdopodobieństwa pozwoli szybko odfiltrować te najważniejsze ryzyka i na nich się skupić.  __________________________

  Motyw muzyczny:

  Acid Trumpet by Kevin MacLeod
  Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3340-acid-trumpet
  License: https://filmmusic.io/standard-license

  • 12 min
  Odcinek 51 - Budżet został wyliczony oddolnie, opiera się więc na realistycznych założeniach

  Odcinek 51 - Budżet został wyliczony oddolnie, opiera się więc na realistycznych założeniach

  Ani sponsor, ani lider nie są w stanie w pojedynkę oszacować dobrze niezbędnego budżetu. Potrzeba do tego zespołu, który powinien dostać możliwość policzenia niezbędnych wydatków. Nikt lepiej niż eksperci i specjaliści, zaproszeni do prac w projekcie, nie mógłby tego zrobić lepiej.

  Nawet jeśli ograniczenia budżetowe są narzucone z góry, nadal taka analiza zespołowa ma sens. Jeśli bowiem budżet jest "daną", to "szukaną" powinien być zakres prac. Jeśli budżet jest zbyt ciasny, trzeba otwarcie uzgodnić, co za te pieniądze można zrobić, a z czego należy zrezygnować.

  Zespół, który zostanie wysłuchany, z pewnością przystąpi do prac podbudowany i zmotywowany, bo miał wpływ na skorelowanie zakresu prac z dostępnym budżetem.

  Przy okazji warto też pamiętać o dwóch elementach budżetu. Po pierwsze - kalkulujemy wydatki jednorazowe, ale po drugie - powinniśmy też przewidzieć i pokazać, z jakimi kosztami stałymi będzie się później wiązać wdrożenie rozwiązań projektowych. Oba te aspekty wpłyną na decyzję o opłacalności projektu i czy w ogóle powinniśmy go realizować.

  __________________________

  Motyw muzyczny:

  Acid Trumpet by Kevin MacLeod
  Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3340-acid-trumpet
  License: https://filmmusic.io/standard-license

  • 8 min
  Odcinek 50 - Budżet został jednoznacznie określony i przypisany do projektu

  Odcinek 50 - Budżet został jednoznacznie określony i przypisany do projektu

  Budżet - obok czasu i zakresu - należy do klasycznej projektowej triady, zwanej (złotym) trójkątem ograniczeń projektowych. Jego dobre oszacowanie jest jedną z podstawowych umiejętności, niezbędnych do skutecznego przygotowania i poprowadzenia projektu. Idea wspomnianego trójkąta polega na tym, że zmiany w jednym z tych podstawowych ograniczeń najczęściej muszą wpłynąć na pozostałe. Modyfikacje zakresu czy czasu zazwyczaj będą musiały wpłynąć na budżet, który pierwotnie uzgodniliśmy. Lider powinien tego dobrze pilnować, aby nie godzić się bezkrytycznie np. na dodatkowe zadania, bez zadania pytania o to, czy pójdzie za tym zgoda na dodatkowy budżet (lub czas).

  Budżet może być wprost przypisany do projektu lub pozostawiony w komórkach organizacyjnych. Jednak w tej drugiej opcji trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, czy udało się uzyskać w tych komórkach finansujących jednoznaczną deklarację zarezerwowania niezbędnych środków na potrzeby projektowe.  __________________________

  Motyw muzyczny:

  Acid Trumpet by Kevin MacLeod
  Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3340-acid-trumpet
  License: https://filmmusic.io/standard-license

  • 13 min
  Odcinek 49 - Plan podlega zmianom, jest aktualizowany i służy do bieżącej weryfikacji postępu prac

  Odcinek 49 - Plan podlega zmianom, jest aktualizowany i służy do bieżącej weryfikacji postępu prac

  Plan powinien być - jak to się mówi - żyjącym dokumentem. Przede wszystkim nie od razu powstanie jego docelowa wersja. I jeśli lider prezentuje ją sponsorowi na początku prac, musi upewnić się, że sponsor nie weźmie tego za wersję ostateczną. Faza planowania może przecież doprowadzić do lepszego zrozumienia, co trzeba zrobić, a tym samym również do zmodyfikowania pierwotnych założeń, w tym - co do terminów. Jasna komunikacja między liderem a sponsorem jest tu bardzo istotna.

  W dalszej części projektu sponsor i lider mogą używać planu do okresowej weryfikacji stanu zaawansowania prac. Nie jest przecież powiedziane, że zawsze konieczny jest jakiś odrębny raport, dokument czy prezentacja. Jeżeli do śledzenia postępów obie strony zgodzą się używać aktualizowanego na bieżąco planu prac, to dla wszystkich jest to ułatwienie. Lider nie musi tworzyć specjalnych raportów tylko na potrzeby jednorazowego spotkania ze sponsorem, a plan projektu jest dzięki temu zawsze aktualny.  __________________________

  Motyw muzyczny:

  Acid Trumpet by Kevin MacLeod
  Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3340-acid-trumpet
  License: https://filmmusic.io/standard-license

  • 7 min
  Odcinek 48 - Unikamy zbyt detalicznego planowania

  Odcinek 48 - Unikamy zbyt detalicznego planowania

  Planowanie jest jedną z kluczowych umiejętności zespołu projektowego. Jednak w dzisiejszych czasach poświęcanie zbyt dużej ilości czasu na bardzo detaliczne rozpisywanie planu projektu, to zazwyczaj przesada i strata czasu. Im dłuższy projekt, tym większe ryzyko, że w trakcie realizacji zajdą zmiany, na które trzeba będzie elastycznie reagować, a więc m.in. przesuwać i modyfikować zadania, zmieniać terminy itp. Trzeba zatem wyczuć, jaki poziom ogólności/szczegółowości będzie optymalny. Zwykle najważniejsze jest wytypowanie głównych etapów, kluczowych zadań czy kamieni milowych, a nie pedantyczne szlifowanie planu do najdrobniejszego szczegółu. Sprawdza się również kroczące doszczegóławianie, np. dokładniejsze rozpisywanie tylko najbliższego etapu, który jest bezpośrednio przed nami.  __________________________

  Motyw muzyczny:

  Acid Trumpet by Kevin MacLeod
  Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3340-acid-trumpet
  License: https://filmmusic.io/standard-license

  • 4 min

Najpopularniejsze podcasty w kategorii Biznes

The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC
Interesy: podcast Majewskiego
Bartosz Majewski
Inwestomat - oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa
Mateusz Samołyk
Ekonomicznie
Hirsch / Kuźniar • by Voice House
Mała Wielka Firma
Marek Jankowski
Nowoczesna Sprzedaż i Marketing
Szymon Negacz